Aktuality

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ

DSDV sobotu 21. května 2016 se konalo v Hradci Králové v Novém Adalbertinu Diecézní setkání dětí nazvané Cesta za pravým světlem. Tato nabídka Pedagogického a katechetického centra Biskupství královehradeckého mne zaujala a proto jsem přišla s podnětem a nabídkou oslovit děti ve farnosti a navštívit s nimi společně toto setkání. A tak se skupinka 17 dětí i dospělých vypravila do Hradce Králové...

Odjezd byl v časných ranních hodinách auty do Letohradu a poté se pokračovalo dále po železnici. Setkání mělo dopolední program, který se odehrával na stanovištích Víra, Naděje, Láska, Mírnost, Moudrost, Spravedlnost, Statečnost. Děti se na každém stanovišti něco dozvěděly o zmiňované ctnosti a současně vždy něco hezkého vytvářely. Podobně tak i přítomní dospělí. Odpoledne byl program v kostele Nanebevzetí Panny Marie a mše svatá s biskupem Janem Vokálem. Každé dítě si zapálilo svíčku od paškálu a tak uvítalo biskupa a současně se tímto i symbolicky vyjádřila náplň celého setkání. V kázání pan biskup připomněl dětem, aby byly světlem světa slovy:

"Světlo, které ve vás svítí, zažehl při vašem křtu Ježíš Kristus. Ať vás naplňuje odvahou a je vaší posilou. Staňte se odrazem Kristova světla".

Celé setkání se neslo v atmosféře příjemné spolupráce, skupinky byly z mnoha koutů diecéze, účastnily se nejenom děti a jejich katecheté, ale i rodiče nebo duchovní farností. Počasí po celý den přálo a domů se cestovatelé navrátili v podvečerních hodinách zcela spokojeni. Velký dík patří nejen těm, kteří setkání v Hradci organizovali, ale i těm, kteří se nabídli jako doprovod dětí z naší farnosti a akce se společně účastnili.

- Jana Kuťáková -

Foto ze setkání níže:

DSCN4726

DSCN4742

DSCN4750

DSCN4760

DSCN4765

DSCN4771

DSCN4780

DSCN4787

DSCN4789

DSCN4797

DSCN4812

DSCN4833

DSCN4849

DSCN4855

DSCN4858

DSCN4859