Aktuality

Zájezd do Kroměříže 28. 5. 2016

kroměříž2O zájezd do Kroměříže byl nebývalý zájem a tak se plně obsadil autobus pro 49 lidí. Odjížděli jsme ráno v 7.00 hodin od kostela Máří Magdalény a na nikoho jsme nemuseli čekat.

Vyrazili jsme směr Svitavy. První naší zastávkou byl poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Přivítal nás místní pan průvodce, který nám udělal krásný výklad o vzniku, historii i současnosti kostela. Vyprávěl nám mimo jiné, jak zde mučednickou smrtí skončil rukou vraha P. Cyril Vrbík (22.10.2002), předchůdce nynějšího kněze p. Jana Korneka.

Po následné prohlídce celého objektu včetně fary a pokojů pro hosty jsme skončili v mysliveckém salonku, kde jsme si mohli zakoupit upomínkové předměty, oplatky a samozřejmě se občerstvit kávou, či jiným nápojem. Ze stěn místnosti na nás koukaly trofeje ulovených zvířat, je zde patrné, že páter Kornek je vášnivý myslivec.

Posezení jsme museli brzy ukončit, protože nás tlačil čas a potřebovali jsme stihnout objednanou prohlídku zámku.

Do Kroměříže jsme dorazili11.30 hodin a už na nás čekala průvodkyně. Absolvovali jsme prohlídku krásného sídla olomouckých biskupů a arcibiskupů, které po celou dobu patřilo do jejich vlastnictví. Dodnes i se zahradami patří k nejhodnotnějšímu kulturnímu dědictví naší země a proto byl zapsán do seznamu UNESCO.

Po skončení prohlídky nás dost bolely nohy a byl i čas polední a tak jsme se odebrali do hospůdky U Mincovny, kde jsme měli objednaný oběd. Někdo si sedl dovnitř a menší část nás seděla na zahrádce.

Po obědě jsme šli na prohlídku Květné zahrady také zvanou Libosad. Středu zahrady vévodí rotunda a druhou dominantou je 244 metrů dlouhá kolonáda. Úchvatný je pohled z jejího ochozu. Prohlídku absolvoval již každý sám, někdo šel ještě do podzámecké zahrady, kde se dalo jet vláčkem nebo se jít podívat do kostelů, či koupit víno anebo jen tak odpočívat na lavičce.

Možností toto město skýtá tolik, že je nelze v jednom dni pojmout.

Sraz u autobusu byl 17.55 hodin – sešli jsme se opět všichni a autobus vyrazil k domovu.
V autobuse jsme si také zazpívali několik lidových písní.

Myslím, že výlet se vydařil a všem se líbil

Věra Štefanová