Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

314.jpg
86.jpg
124.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal. Přichází do Egypta k faraónovi. "Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě přijmout?" Faraón si mne bradu a říká: "To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já! Nemohu tě přijmout." Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylónu. Přijde k babylónskému králi a nabízí se mu: "Nechceš mě přijmout za svého Boha?" I babylónský král říká: "Víš, to bude těžké. My už tady máme toho Marduka. To by byly zase nějaké novoty..." Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. "Mojžíši, nechceš mě přijmout za svého Boha?" Mojžíš říká: "No, koneckonců proč ne. Ale co mi za to dáš?" "Dám ti přikázání." Mojžíš se zamyslí a říká: "A co za něj budeš chtít?" "Nic." "Nic? Tak to mi jich dej deset!"

Vítáme vás v lanškrounské farnosti!

 

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

     Farnost    

nám. Aloise Jiráska 2
563 01 Lanškroun

IČO: 44471041

 

    Kontakty:

P. Dr. Zbigniew Jan Czendlik
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 465 322 508

Jitka Kračmarová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 730 552 040

Anna Gregorová
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 775 090 611

Aktuality

Před kostelem bude další socha !

spongebob-01Před pískovcovým křížem u sv. Václava se konečně objevila socha kajícníka v celé své kráse. Byla zbavena černého igelitu a odhalena autorem, který se rozhodl zastupitelům města také zaslat před pár dny mail, v němž vyjádřil pevné přesvědčení, že socha je na daném místě naprosto správně a vyjádřil také nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva při rozhodování o možném odstranění sochy. A zastupitelstvo? Bylo tak velkorysé, že navdory svému prosincovému rozhodnutí panu Hášovi vyhovělo a posečká do května, kde bude moci autor svou instalaci obhájit. Současně se bylo možné dočíst v jednom březnovém rozhovoru, před necelými dvěma týdny sdělení od otce Zbyška: "Postavit sochu hříšníka před kostel není žádný neodvratný zásah do vzhledu města. Měli bychom být mecenáši, dávat prostor mladým a dívat se na jejich počínání s nadhledem."

Teď je mi to jasné - překvapení a nadhled. Otec Zbyšek chtěl každého překvapit, rozhodnul a kývnul hlavou, zaznělo yes - a ejhle, konsenzus a před kostelem a křížem před Vánoci něco klečí, zabaleno do igelitu a jako černý dárek pod stromeček farníkům. Někoho napadlo - spíše - černý humor. Proč se jich ptát, ptát se těch, kteří se zde narodili, ptát se těch, co mají do kostela cestičku desetiletí vyšlapanou, i těch, kteří zde mají své děti, rodiny, trvalá bydliště a farnost v které žijí a jejich rodiny žít i budou. Proč se ptát, proč se ptát třeba Krista, je lépe je všechny "obdarovat" a hlavně trošku provokovat. Cit a svědomí ani na vteřinu nezaváhalo? Ale kdyby se to někomu nezdálo, tak jistě jde  jen o "malichernost" a dotyčný nespokojenec bude jistě frustrovaný nebo nedomazlený, vysvětlení se vždy najde. Taková perfomance za to stojí, je to cool - překvapit, zviditelnit... Změna, posun, výzva, pryč s uniformitou a šup sem s naháčem před kříž a teď jen lidem vysvětlit, jak hluboký přesah, jaká to míra intelektuální hloubky, umělecké tvořivosti, anonymizace a usebranosti tkví v tomto avantgardním prvku před křížem, který má oblečenou jen hlavu. 

Pozor, na scénu ale vstupuje umělecká fronta. Umění to je věda, kumšt, ba přímo osvícení a proto autor je představen i jako věřící a zřejmě mnoho lidí na sochu věřícně i nevěřícně zíralo. Každý po svém. Ovšem více se dozvíme z pokračování rozhovoru: Prý vstupujeme do prostoru, o kterém vůbec nic nevíme, a o kterém nemáme tušení a ihned následuje věta: Kdybychom od Matouše Háši slyšeli jeho interpretaci sochy, najednou bychom to dílo pochopili. Žasnu, ano žasnu, jak autor těchto vět má asi dar jasnozřivosti co druzí ví a neví a nebo chápou. Ovšem ihned následuje další věta o tom, že je strašně málo, když se rozhodujeme jen na základě líbí nebo nelíbí. Žasnu stále, jak pregnantně se autor těchto slov vyrovnává jakousi banalizující hyperbolou se skutečností odlišných názorů a zasouvá je do jakési minimalistické přihrádky.

Ovšem, oč více slovní uhlazené obratnosti, o to méně respektu, zdá se, k názoru druhých. Ono i obyčejné  líbí/nelíbí je nesmírně hodnotný potenciál, protože je to názor, názor jednotlivce a jeden ho prostě rozvede, druhý zase nikoli. Ale naprosto nepochybuji, že za takovým stručným názorem/postojem je skryto mnohem víc. V respektu se skláním k obyčejným slovům. Dítě, když řekne mamince, že ji má rádo, nemusí NIC vysvětlovat, prostě mámu miluje... Mládenec, když řekne své milé - jsi krásná, nemusí také nic vysvětlovat. Když vidí někdo nádherný květ, pak oko pozorovatele na něj se zalíbením spočine a občas se ozve jen pouhé - to je krása. I strašně málo stačí k vyjádření pocitu a co je za tím, nemusí nestranného pozorovatele koneckonců ani zajímat. Názor každého je cenný, každého, nikoli jen elit a nebo těch, co se za ně považují s podivným právem na určování toho co je správné a nesprávné. Proto i názor líbí/nelíbí ve vztahu k instalaci sochy je naprosto akceptovatelný.

Po sundání igelitu z dané sochy mi pár lidí dokonce přiznalo, že ačkoli tomu fandili, nyní mění názor. Jiní mají pocit, že by socha měla být instalována k parkovacím automatům a prý by se více vybralo. Další se snaží o genderovou vyváženost a prý je to nespravedlivé a měla by se přisochat další socha - samozřejmě ženy, aby to bylo vyvážené :) Někteří už se těší :) Socha budí podivné představy a v kuloárech se veřejně prezentoval jeden velmi nelichotivý název o kterém by asi pan Háša prohlásil, že je příliš prvoplánový. Ovšem jisté zpodobnění sochy tyto představy zřejmě též prvoplánově navodilo a lid bodrý jen vyslovil hlášku ve stylu - "král je nahý".  Malé děti z blízké školy asi jen stěží pochopí linku příběhu, který mladičky a jistě velmi talentovaný sochař vtělil do betonu, ale jakožto je realistická socha, tak i děti vidí reálně. Ani jediné mi nesdělilo poznatek, že by snad tato socha představovala modlícího se člověka, byť autor sochy se i s touto představou nechal slyšet. Je pravda, že určité skupiny dětí, dle slov jedné paní učitelky nalezly zábavu předvádět u této sochy před křížem jisté pohybové neplechy, ale omluvme je, jsou to jenom děti. Jednou budou dospělí a třeba také vysochají něco podobného, co viděly každý den před školou. Nicméně jak se říká - z dětí, pravda letí. I ony tak trochu ukazují, jak vnímají prostor kolem sebe a představa autora o své soše je jim zřejmě naprosto volná.

Autor ale ve svém dopise zastupitelům města sděluje, že vše dělal s dobrým úmyslem odvést kvalitní práci, která bude pro město přínosem a bude ho jako autora reprezentovat. Ano, už se tak stalo :) . Autor také sděluje, abych citoval přesně slova, že tato socha představuje modlícího se člověka v rozhovoru s někým vyšším. Proč ale sochu kajícníka dávat někam do ústraní, proč hledat skromnější kompozici pro kajícnost, že? Ne, kajícníka umístíme pěkně na nároží, pěkně, aby byl vidět ze všech stran. Aby se autor i prezentoval na správném místě? Možná jsem špatně četl Bibli, ale není tam náhodou napsáno v evangeliu sv. Matouše a sochař Matouš by si toto  měl možná také trochu připomenout  - "A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích...." (Mat 6.5)

 

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Když se ti nechce modlit se, promluv si o tom s Bohem.
Jeanne Mayo: Trojnožka služby mládeži