Aktuality

Beseda "Kam s ním?"

krizekDne 18. dubna 2017 probíhala veřejná diskuze k soše Kajícníka u kostela sv. Václava za účasti samotného autora sochy. Uspořádáním této besedy se vyšlo vstříc, jak veřejnosti, tak samotnému autoru sochy, který ve svém nedávném dopise zastupitelům města sdělil: "Rád bych vedl diskuzi i s širší veřejností..". A to se i nakonec stalo. Velké poděkování patří městu, které prostor pro diskuzi vytvořilo a všem, kteří se zúčastnili. Setkání bylo přítomno necelých čtyřicet lidí a jejich názory se doplňovaly o různé úhly pohledu na věc. Bylo ale hned od počátku zřejmé, že těžiště diskuze nesměřuje až tak ke zvacímu sloganu: "Kam s ním?", ale spíše k ujištění přítomných, že místo před před křížem je ideální varianta.

                   Panu starostovi patří dík za schopnost vyváženě moderovat toto poměrně nevšední setkání. Panu sochaři Hášovi za jeho ochotu vstoupit do výměny názorů a představit své dílo. Do jisté míry jej významně doplňoval bývalý městský architekt Přemysl Kokeš, který realizoval obnovu Jiráskova náměstí, na kterém dotyčná socha Kajícníka stojí. V úvodu diskuze vystoupil i P. Zbigniew Czendlik, který sdělil, že diskuzi kolem sochy zavinil svým jednáním. Když bylo zvoleno současné náhradní místo před křížem, které považoval a stále považuje za vhodné, nenapadlo ho oslovit farnost a věc neprodiskutoval v širším okruhu těch, kteří farnost tvoří. Nepočítal také s tím, že by to mohlo vyvolat nesouhlas.

           Během diskuze zazněly různé názory, ať už s větším nábojem emocí a nebo zcela faktické. V něčem se našla obecná shoda, což bylo například ocenění kvality provedení samotného díla, v něčem neshoda, což se týkalo právě umístění instalace před křížem. V některých případech přišly ke slovu i emoce, které byly jen určitou přímočarostí a ráznějším postojem k řešení situace. Vyskytly se i oboustranné polarity ve stylu vy a oni, které pramenily dílem z nepochopení postojů některých věřících, kteří nechtěli v žádném případě deklarovat svou povýšennost a nebo se pasovat na znalce umění, ale pouze chránit to, k čemu mají vztah. Obtížně se to ale vysvětluje v rámci diskuze takovéhoto formátu.

          Chtěl bych sdělit, že toto setkání bylo názorově vyvážené. Zazněly názory jejichž dynamika a způsob vyjadřování odpovídá jakékoli jiné diskuzi, kde je různé sociální a zájmové spektrum. Lidé, kteří byli ochotni respektovat jakékoli jiné místo, než před křížem a byli připraveni na diskuzi "Kam s ním?" mohli být překvapeni jednoznačným postojem těch, kteří neměli zájem hledat jinou alternativu a tedy možnou cestu ke kompromisu.

          Krátce shrnuto. Socha, která měla být původně mezi prostorem zámku a kostelem se ocitla před křížem. Autor ji tvořil s myšlenkou, že bude v tzv. Rajské zahradě a nakonec nečekaně a bez jakékoli informovanosti veřejnosti nebo farní obce končí socha z čistě technických důvodů před křížem. Zcela chápu pohnutky těch, které to překvapilo a sám mezi ně také patřím.

       Po skončení diskuze obdržel pan starosta "Nesouhlas s umístěním sochy před křížem", který podepsalo 120 lidí. Nesouhlas podepsali členové farní obce, pedagogové i lidé, kterým umístění sochy před křížem vadí z různých důvodů. Všem těm, kdo měli odvahu a chuť podepsat daný Nesouhlas, lze jen poděkovat. Děkuji!