Aktuality

Reakce na článek P. Marka Orko Váchy

Vacha

Účastníci nedělních bohoslužeb v kostele sv. Václava obdrželi 21. ledna 2018 nakopírovaný list A5 obsahující text římskokatolického kněze P. Marka Orko Váchy. Text, který byl původně určen pro Katolický týdeník, ale který v něm nebyl uveřejněn z toho důvodu, že se autor nesnažil  korigovat jisté doslovné vyjádření a k textové dohodě nedošlo a příspěvek byl redakcí KT odmítnut. Tímto odmítnutím text získal určitou exkluzivitu  a začal se šířit jiným způsobem... (pokračování níže)

 

 

A tak tento text máme  na sociálních sítích, blozích, ale stejně tak v papírové podobě. Jen přemýšlím, kdy naposledy jsme něco v kostele takto naléhavě obdrželi a nebo také nad tím, k čemu se má a nemá Církev ústy svých kněží vyjadřovat a jak adresně... Přečetl jsem si tedy onen text s názvem: "Vzkaz čtenářům Katolického týdeníku k prezidentským volbám od Marka Orko Váchy." (v náhledu obr. výše)

První co mne zaujalo bylo to, že redakce Katolického týdeníku položila zcela zřetelnou větu: „Víte už, koho budete volit za prezidenta? Které postoje a názory jsou pro vás při volbě určující?“ P. Marek Vácha reagoval spíše rétorickým sdělením, které šlo mimo rámec požadované otázky a  stalo se dle mého názoru pouze předvolební agitací, souhrnem výtek a výčtem negativ prezidenta současného, než faktickou odpovědí na položenou otázku od redakce Katolického týdeníku. Přiznám se, že jsem v tomto textu nenalézal autenticitu obvyklých textů Marka Orko Váchy a byl jsem poměrně zklamán z formy projevu, která se zřejmě díky omezenému rozsahu textu stala příliš obnaženou formou soukromé antizemanovské kampaně.

Hned v úvodu zaznívají slova o tom, jak si prý mnozí čtenáři Katolického týdeníku stěžují, jak je současná mládež vulgární a zkažená. Pak autor v holé větě sdělí, že je čas rekapitulace a záhy zdůrazní, že čtenáři Katolického týdeníku učí své děti a vnuky  hrdosti na to, že jsou Češi a také jim říkají, že nemají pít alkohol a pak jim prý pustí televizi, kde prezident vrávorá nad korunovačními klenoty... Nevím jaký má autor přehled co čtenáři činí a říkají. Ovšem, bez ohledu na nevhodné vrávorání prezidenta nad klenoty - před pěti lety - je vhodné říci - spotřeba alkoholu v českých zemích je zcela určitě nezávislá na hlavě státu. Statistiky OECD uvádějí, jak na tom Češi nelichotivě a dlouhodobě jsou, bez ohledu na prezidenta :) Spotřeba je spíše podmíněna marketingem firem, snadné dostupnosti a ceně alkoholu, než jakýmikoli výraznými vzory. Ostatně, každý si může sáhnout do svého svědomí. V této souvislosti mne ovšem napadá také jeden ne nevýznamný termín, který je možná trochu ignorován – polyfunkční neuropatie. Tedy onemocnění, kterým prezident trpí a které zajisté život a pohyb skutečně znesnadňuje. Seznámit se s tímto onemocněním a jeho průvodními projevy není vůbec od věci.

Marek Orko Vácha ale pokračuje směrem k čtenářům dalšími slovy mentora - učíte mladé, že nemají mluvit sprostě – a pak jim pustíte Český rozhlas, kde pan prezident říká nahlas „kun.. sem, kun.. tam“. Slova jsem zde vytečkoval, protože tato slova jsou tak notoricky známá, že je netřeba už opakovat. Na stranu druhou, Marek Orko Vácha, právě u těchto slov nedokázal ustoupit a požadoval jejich plné znění v Katolickém týdeníku. Protože mu ale redakce nevyšla vstříc, tak článek nebyl v KT uveden. Vulgarita nepatří do úst prezidenta a nepatří ani do Katolického týdeníku, ale upřímně se ptám – není za těmito slovy něco více co chtěl prezident tehdy naznačit a co takto vyjmuto z kontextu zní velmi nelichotivě? Stačí si jen dohledat jakým způsobem se prezentovalo tehdy konkrétní uskupení Pussy Riot, o němž se prezident před lety tak přímočaře vyjádřil a které v té době nalézalo zastání u jistých exponentů. Jednostranný a zpolitizovaný pohled tehdy zcela převládal. A prezident možná jen poodhrnul určité souvislosti, s poukazem na texty písní této skupiny a také exhibice, které jedna členka této skupiny veřejně předváděla a o kterých je vhodné pomlčet i po 21. hodině :) Že to bylo poněkud neomalené prezidentské prohlášení o tom není sporu. Je vhodné se ale trochu zajímat o souvislosti a neulpět jen na povrchu nebo napřahovat pohoršeně politické ukazovátko. Koneckonců, Mladí křesťanští demokraté (MKD) tehdy počin skupiny Pussy Riot i jejich působení jednoznačně odsoudili na celostátním sjezdu, stejně jako mediální štvanici směřující k obhajobě jednání tohoto uskupení.

Dále následuje zmínka ohledně Ferdinanda Peroutky a článku „Hitler je gentleman“ a omluvy, která prozatím nenastala a ani doložení existence dotyčného článku. Nevím jak hrozné je to morální selhání, ale pravdou je, že tato kauza byla poměrně nešťastným důvodem ke sporům. Koneckonců je zajímavé si podrobně dohledat celou problematiku, kterou se ona záležitost ubírala… Nic není tak černobílé, jak se na první pohled zdá. Osobně toto považuji spíše za soukromou kauzu, která zbytečně narostla do nepatřičných rozměrů.

Marek Orko Vácha se dále obracel k čtenářům Katolického týdeníku, jak prý učíme mladé lidi nekouřit a že se od prezidenta dozvíme, že kouření je po 27 roku zcela bez rizika. Inu, co říci na toto velmi stručné kritické prohlášení Marka Orko Váchy? Snad jen to, že to byl zase jeden z typických Zemanových bonmotů a to přímo v továrně na výrobu cigaret. Miloš Zeman dle jeho prohlášení začal kouřit až v 27 letech a doporučoval tehdy v proslovu k zaměstnancům továrny, aby své děti nechali také čekat. Nechť si každý vybere jak to chápat. Anketa z webových stránek s účastí 14 000 respondentů ukazuje, že po 25 roku věku začne kouřit 1.2% lidí a před 18. rokem  30% lidí. Každý rozumný člověk samozřejmě ví, že stejně jako nadměrná konzumace alkoholu, tak i kouření prostě zdraví škodí. To je bez debat a na krabičkách máme názorné obrázky i texty, které vidí i slabozraký, o obecně osvětě ani nemluvě. Ale koneckonců je potřebné si opět hrábnout do svědomí, jak to je s námi a nebo prostě zabrousit do našich luhů a hájů. Například v Orlickém deníku v minulém roce byla zmínka o našem panu děkanovi, kde jsou následující slova: Při rozhovoru, který jsme spolu vedli symbolicky v den státního svátku 17. listopadu, popíjel pivo a labužnicky vyfukoval kouř z cigarety, protože – jak sám říká – není svátku bez kadidla.“ A jeden z bonmotů: „Vždy jsem si říkal, že když už kouřím, tak s potěšením a rád, protože si myslím, že někdy by mi ty výčitky svědomí ubližovaly víc, než samotné kouření.“Takže na zlozvyky se vždy nějaké ty drobné výmluvy a vtipné bonmoty najdou a je jedno, zda jde o pana prezidenta nebo pana děkana :)

Zavěr textu P. Marka Orko Váchy je poněkud tristní a podrážděný a obviňující druhé lidi, aby se prý nedivili, že jejich vnukové budou vulgární. Tomu jsem se musel skutečně smát, protože souvislost mezi vulgaritou vnuků a volbou prezidenta je trochu úsměvná. Možná jeho text cílil poněkud neomaleně na seniory, skutečně nevím. Myslím si ale, že děti, vnuci či vnučky nehledají své vzory někde na prezidentských lóžích a nebo v zástupu politických exhibicí. Jejich věrohodné vzory se nacházejí na dosah ruky, ať už jsou to kamarádi, spolužáci, rodiče, prarodiče, učitelé…. A mnohdy žel i celebrity všeho druhu shlížející z titulních stránek časopisů, které nabízejí své podivuhodné hodnotové žebříčky. Mimochodem, u věřících lidí hraje nesporně významnou roli i kněz a jeho schopnost předávat autenticky důležité poselství o životě, o vztahu k Bohu, vztahu k různým životním hodnotám. I to je jeden z důležitých vzorů.

Článek nepíši jako zcela vyhraněný oponent či zastánce jednoho nebo druhého kandidáta na prezidenta. Osobně se domnívám, že přímá volba prezidenta je poněkud nešťastným řešením, které občana tak trochu vtahuje do pomyslného kolotoče zvaného „chléb a hry“. Novináři ti mají o čem psát a lidé se mohou handrkovat… Jeden z táborů jsem považoval za „slušný“, neboť se tak prezentoval, než jsem si našel na internetu transparentní účet Miloše Zemana, kde byly v poznámkách k obvyklým platbám 0.01 Kč absurdní vulgarity prezentované názorovými oponenty současného prezidenta. 

V Písmu svatém lze nalézt text: "Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (1 Tim 2,1–2)

Doufám tedy, že ten klid bude, ať už bude výsledek voleb jakýkoli… Přeji pokojný den.

- mk -  22.1.2018