Aktuality

Zprávy z diecéze 10.3.2020

rukaDispens od povinnosti účasti na nedělní Mši svaté a závazná pravidla k omezení šíření nákazy novým koronavirem při bohoslužbách a farních akcích.

Vzhledem k celospolečenské snaze o omezení šíření nového koronaviru, způsobujícího onemocnění Covid-19, tímto počínaje dnešním dnem až do 5. neděle postní (29. března 2020, včetně) uděluji dispens od povinnosti účasti na nedělní Mši svaté všem diecézanům a věřícím na území královéhradecké diecéze, pro které platí alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

 

 

a) mají akutní příznaky respiračního onemocnění či virózy, jež se s respiračním onemocněním obvykle pojí;
b) z konkrétních okolností mají odůvodněnou obavu, že mohli být nakaženi (blízký kontakt s nakaženými);

c) jsou v karanténě dle rozhodnutí či doporučení orgánu veřejné moci či veřejného zdraví;
d) jsou u nich dány důvody, pro které je rozumné dodržovat karanténu (návrat z rizikové oblasti);

e) byli či jsou v blízkém kontaktu s osobami, pro které platí některý z bodů a) až d);

f)mají vážnou či chronickou nemoc či jinak oslabenou imunitu.

 

Závazná pravidla pro duchovní:

Dále všem duchovním královéhradecké diecéze ukládám, aby až do 5. neděle postní (29. března 2020, včetně) dodržovali následující pravidla:

  1. v kropenkách u vchodu kostelů nebude svěcená voda a viditelnou překážkou se zamezí vkládání rukou do nich;
  2. pozdravení pokoje při Mši svaté se vynechá, případně při něm bude podání ruky nahrazeno pokývnutím hlavy;
  3. kněží, pro které platí některý z důvodů dispense dle výše uvedeného se zdrží slavení Mše svaté s účastí lidu, slouží v soukromí a modlí se za nemocné, ostatní duchovní je - podle možnosti - nahradí obdobně jako v době dovolených;
  4. při podávání Svatého přijímání nechť se dbá mimořádných hygienických opatření, zejména je doporučeno nové umytí rukou či dezinfekce rukou před podáváním;
  5. po uvedenou dobu bude přiměřeně omezeno pořádaní farních akcí s hromadnou účastí.

V Hradci Králové dne 10. března 2020

 

+ Jan Vokál,

   biskup královéhradecký

 

ZDROJ: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5684-neprehlednete%21.html