Aktuality

TZ Oblastní charity: Společně za úsměv 2014

logo charitaV prodejnách Konzumu můžete kuponem č. 23 podpořit Oblastní charitu Ústí n.O. (tisková zpráva ze dne 16.10.2014)

Obchodní družstvo Konzum Ústí nad Orlicí připravilo i letos program podpory regionálních neziskových organizací „Společně za úsměv“. Oblastní charita se ho účastní pod č. 23 s projektem na pořízení injekčního dávkovače léků pro domácí hospicovou péči na Orlickoústecku.

Projekty těchto veřejně prospěšných neziskových organizací může široká veřejnost podpořit do 31.12.2014 v kterékoli prodejně Konzumu, a to formou 30Kč kuponu, které jsou zde k dispozici.

Obchodní družstvo Konzum dlouhodobě podporuje regionální veřejně prospěšné organizace, a proto mezi zúčastněné organizace dále rozdělí 100.000,- Kč ze svých prostředků.

Oblastní charita se projektu účastní pod č. 23 – pořízení injekčního dávkovače léků. Tato zdravotnická pomůcka umožňuje kontinuální podávání léků, a tak zmírňuje bolestné projevy zejména onkologicky nemocných pacientů.

V roce 2013 zakoupila Oblastní charita díky projektu „Společně za úsměv“ koncentrátor kyslíku, který již rok slouží svému účelu - usnadňuje pacientům dýchání a zkvalitňuje jejich život.

Více o činnosti Oblastní charity Ústí nad Orlicí na www.uo.charita.cz

Více o projektu „Společně za úsměv“ na www.konzumuo.cz/szu.

Iva Marková, t. 734 769 713, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad