Aktuality

Ohlédnutí za duchovní obnovou

duchovní obnova

Duchovní obnova v adventu, kterou vedl P. Vojtěch Brož z Hradce Králové byla jistě přínosem a obohacením duše pro ty, kteří se jí zúčastnili.

Advent znamená příchod – od Adama lidé čekali na příchod Vykupitele.

Ve SZ byl slíben, židé čekají na příchod Páně dodnes…

My čekáme na druhý příchod Pána, který bude viditelný všem lidem na celém světě na konci věků.

 Každý náš den je vlastně čekání na setkání s Pánem.

Žijme přítomností, ale PŘIPRAVENI, abychom jednou skončili v Boží náruči.

duchovní obnova

Děkujeme P. Brožovi za jeho službu a městské knihovně za půjčení prostor pro setkání.

P.Brož