Aktuality

Pastorační plán 2015

3.1. – tříkrálová sbírka, pro účastníky odměna v podobě promítání filmu – Příběh Marie ve zdejším kině /14.1./

Mše sv. v Domově seniorů je vždy první úterý v měsíci v 9.00 hodin, přede mší svátost smíření

11.1. – při mši sv. dětská schola s paní Broňou Halbrštátovou /scénka a dary/

 15.1. – setkání skupiny seniorů s knězem U Pastýře

22.1. – ekumenické setkání v Husově domě

 24.1. – diecézní setkání katechetů v HK

První úterý v měsíci se konají modlitby a adorace v 18 hodin, je to příprava na Nár. eucharistický kongres, který proběhne v říjnu v Brně

V únoru obnova dětské scholy / zkouška v úterý v 16.30 h./, vede p. P. Baroš

Pobožnosti křížové cesty – pátek a neděle, také v kostele Luková a H. Třešňovec

6.3. – vikariátní setkání mládeže v Lanškrouně

12.3. – přednáška s promítáním cesty do Etiopie, P. Jaroslav Jirásek, Městská knihovna v 18 hodin

28.3. – diecézní setkání mládeže v HK

29.3. – misijní koláč po mši sv. v restauraci U Pastýře

5.4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, hud. doprovod chrámový sbor

26.4. – mše sv. ke svátku sv. Jiří, patrona skautů

25.5. – ekumenická bohoslužba u sv. Václava v 18 hod. a poté posezení v restauraci U Pastýře

29.5. – noc kostelů 2015

V dubnu až červnu jsou v plánu zájezdy farnosti /Rokole, Mariánská hora/

31.5. – první svaté přijímání dětí

20.6. – diecézní setkání seniorů v HK

V červenci a srpnu proběhne opět farní hudební léto na zahradě fary.