Aktuality

Výlet lanškrounské farnosti na Mariánskou horu

MH10000V sobotu 9.5.se farníci z Římskokatolické farnosti Lanškroun vydali na pouť na Mariánskou horu. Někteří se vypravili na kole, jiní autem nebo pěšky.

V cíli sloužil P. Roušar z Čermné mši svatou. Po ní bylo připraveno občerstvení. Opékaly se buřty, jedly se koláčky... Děti si zasoutěžily, zaskákaly v pytlích, házely míčkem na cíl...

 Na Mariánské hoře bylo živo až do večerních hodin, než se všichni spokojeně rozešli a rozjeli zpět do svých domovů. Dík patří pastoračním asistentkám za zorganizování tohoto farního výletu.

před kostelem

aut zde parkovalo dost

opékání buřtů

opékání buřtů

oldskauti

oldskauti

Akce se zúčastnili i lanškrounští oldskauti.

Text: Veronika Skalická, foto: LSi