Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

93.jpg
48.jpg
273.jpg

Vítáme vás v lanškrounské farnosti!

 

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

     Farnost    

nám. Aloise Jiráska 2
563 01 Lanškroun

tel: + 420 775 090 611
email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO: 44471041
Číslo účtu: 132 234 9349/0800

 

    Kontakty:

Zbigniew Jan Czendlik
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (pracovní)
              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (soukromý)
tel.: 465 322 508

Hana Skalická
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 730 552 040 (v pracovni dny od 8.00
do 16.00)

Renáta Hoffmannová
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 605 756 624

Aktuality

Skauting v Lanškrouně slaví 70 let

plakat 70 let skautingu

 

Skauting v Lanškrouně

 V letošním roce si připomínáme 70 let, kdy se v Lanškrouně zrodil skauting a první děvčata a chlapci se začali vydávat na své výpravy do blízkého i dalekého okolí. Za tu dobu prošlo lanškrounským skautingem více jak 1000 členů, převážně dětí a mládeže, z nichž někteří jsou dlouhodobými členy našeho střediska dodnes a podílejí se na vedení oddílů a střediska.  Ale vraťme se na samý počátek.    

Historie skautingu v Lanškrouně začíná těsně po druhé světové válce spolu s přílivem českého obyvatelstva. První oddíly se formují již koncem léta 1945. Začátkem září 1945 založila Zdenka Soukupová v Lanškrouně Junák. Okrskovým vůdcem se stal bratr Heinic. V létě 1946 se Lanškrouně konala Oblastní lesní škola. V tomto roce se v Lanškrouně pořádá sjezd Junáka z celé oblasti. Byl zde i náčelník bratr Plajner a sestra Žáková. Středisko Junáka Lanškroun dostalo od MNV střediskovou vlajku ZUBR.  Tuto vlajku máme ve středisku doposud. Na podzim roku 1948 bylo vedení Junáka mocenským zásahem odstraněno. Proti Junáku byly vedeny soudní procesy. Junák po delší formální existenci byl ústřední výborem ČSM rozpuštěn k 1. lednu 1951.              
Pražské jaro roku 1968 umožnilo obnovení skautského hnutí. I v Lanškrouně došlo k obnovení skautingu, kdy se tehdejší činovníci snažili opět obnovit krásnou skautskou ideu u dětí, které projevily o skauting zájem.  Příliv dětí byl však tak velký, že jsme pro nedostatek vedoucích nemohli všechny děti uspokojit. Potom však přišel srpen a s ním doba pochyb, nejistoty a čekání co bude dál. V předvečer 50. výročí vzniku ČSR lanškrounští skauti u Zámečku vysadili „Strom republiky“ – lípu, kterou skauti po desetiletí opatrují. V roce 1970 došlo opětovně ke zrušení Junáka.
Konec roku 1989 byl plný změn, které zasáhly i skauty v Lanškrouně. Ačkoliv v roce 1970 byla oficiální činnost přerušena takřka na dvacet let, činovníci stále udržovali kontakty a stará přátelství. Když se vynořil 17. listopad, nemohlo uběhnout mnoho času a ještě před koncem roku se u nás v Lanškrouně scházejí skauti, podobně jako na celorepublikové úrovni v Praze. K obnovení střediska Zubr Lanškroun došlo, dá se říci 6. prosince 1989, kdy se uskutečnil sraz činovníků z osmašedesátého.  Málokdo si tehdy uvědomoval, že se tehdy otevřela nejdelší kapitola svobodné existence střediska, která trvá až do dnešních dnů. Za tu dobu jsme uskutečnili mnoho družinových a oddílových výprav, táborů a akcí pro veřejnost, jako např. dětské maškarní karnevaly, drakiády, DOSILASO, kuličkyády a mnoho dalších. 

Jiří Dušánek - sepsáno z podkladů: Almanach 50 let skautingu v Lanškrouně, 60 let skautingu v Lanškrouně

pozvanka 70 let skautingu

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li na tváři úsměv.
Percy Bysshe Shelley