Aktuality

Lanškrounští skauti slaví 70 let činnosti

skautská výstava Krátce po válce, v roce 1945, se v Lanškrouně objevili první skauti. Právě toto výročí si lanškrounští skauti připomínají výstavou, právě probíhající v městském muzeu. Zahájena byla v sobotu 30. května slavnostním nástupem s oceněním nejobětavějších vedoucích, odpolednem plným her a zajímavých vystoupení. Výstavu je možné v bývalé konírně na zámeckém nádvoří navštívit až do 21. června.

 

na výstavě

I když činnost skautské organizace byla dvakrát přerušena (v roce 1948 a 1970), od znovuobnovení v roce 1989 se i v Lanškrouně podařilo vychovat celou další generaci skautů. Nyní zde působí spojené středisko Zubr a Dikobraz. Zajímavostí je, že Dikobraz v názvu znamená skaustkou přezdívku P. Josefa Kacálka, který se velmi zasloužil o rozvoj skautingu v Lanškrouně po roce 1968.

na výstavě

na výstavě

Mezi hosty zahájení výstavy byl i Z.Czendlik

vystoupení světlušek v Zámecké zahradě

společné foto lanškrounských skautů

Televizní reportáž ze zahájení výstavy najdete na stránkách Lanškrounského infokanálu: http://www.lainfokanal.cz/archiv/70-let-skautingu-v-lanskroune/

Foto: LSi a archiv Z.Czendlika