Aktuality

Připomenutí 67. výročí konce světové války

Josef Švarc

8. května je státní svátek - Den vítězství. V roce 2012 uplyne od konce 2. světové války už 67 let. S tím souvisí i rychle ubývající počet pamětníků, přímých účastníků odboje nebo vojenských bojů.

V Lanškrouně, kde se tento den každoročně připomíná položením věnců k pomníku obětem válek a holocaustu, se jich letos v pátek 4. května sešla už jen desítka.

4. května 2012 odpoledne se o pomníku na křižovatce ulic Králické a Dobrovského sešli pamětníci - členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL) a zástupci města, aby si připomněli výročí konce posledního celosvětového válečného šílenství.

slavnostní shromáždění

Čestnou stráž u pomníku tradičně drží místní skauti, doplnili je i příslušníci Armády ČR, Roty aktivních záloh krajského vojenského velitelství Pardubice. A potěšilo, že tentokrát přišly i děti z blízké ZŠ Dobrovského. 

skauti

V projevech předsedů místní ČSBS Lanškroun MVDr. Jaroslava Kovaříka (ročník 1921) i ČsOL plukovníka ve výslužbě Josefa Švarce zaznívala starost o udržení historického povědomí a tradic. Věk členů je už okolo 90 let, potřebovali by, aby organizační záležitosti převzaly jejich děti nebo vnuci...

Naštěstí ČsOL spolupracuje s Armádou České republiky, právě proto se její příslušníci zúčastnili tohoto slavnostního shromáždění. Pomohli i s položením věnce, který věnovaly společně obě zmíněné lanškrounské organizace.

projev starostky

kladení věnce

Další věnce jsou od města a od místní organizace ČSSD. Paní starostka Stanislava Švarcová na slavnosti nejen promluvila, ale také předala květinu všem, kteří sami před téměř sedmdesáti lety bojovali za svobodu naší vlasti, popř. jejich žijícím partnerům.

květiny od starostky

společné foto

věnce u pomníku