Aktuality

Oprava kostela v Horním Třešňovci

kostel HT

V Horním Třešňovci letos opravují kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Podle slov starosty pana Jiřího Marka obec na opravu dostala dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 100 000 Kč, zbytek uhradí ze svého rozpočtu. Celkové předpokládané náklady budou 997 000 Kč + DPH.

Práce začaly 2. dubna a podle smlouvy by měly být hotovy do 31. srpna 2012.

Kostel v Horním Třešňovci

starosta Jiří Marek

Firma INRECO s.r.o, společnost pro rekonstrukci památek, nejdříve odborně posoudila dřevěné konstrukce z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem.

Firmě LESTAV, s.r.o , z Dvora Králové nad Labem byly poté zadány tyto práce:

kompletní výměna stropu hlavní lodě kostela (trámy, prkna, rákos a omítka) a vymalování interiéru kostela;
odstranění staré eternitové krytiny včetně latí a šindelů, výměna poškozených dřevěných krovů za nové, ošetření původních ponechaných dřevěných prvků proti napadení škůdci, položení nové krytiny ETERNIT DACORA;
sejmutí železného kříže, makovice a zvonu z věže kostela, výměna většiny dřevěné konstrukce věže, oplechování novým měděným plechem, zrestaurování železného kříže byl zrestaurován a vrácen na původní místo; obnova fasády kostela.

Oprava věže je dokončena a do makovice byly uloženy dokumenty (souhrnná zpráva o opravách kostela v letech 1865 - 2012 a zpráva pro příští generace) a mince, včetně památné mince "Vstup do schengenského prostoru" z r. 2007 a stříbrné pamětní medaile „Václav Havel".

schránka a její obsah

Nyní, na konci května, bude do věže zavěšen zvon.

Střecha je zatím pokryta z jedné třetiny, pracuje se i v interiéru.

Současný stav prací je vidět na fotografiích:

oprava střechy

interiér

ukládání do makovice

Další informace (např. znění dokumentů uložených do makovice) najdete na webu obce: http://www.hornitresnovec.cz/.

Foto: Z. Czendlik