Aktuality

Pozvánka na poutní mši sv. k sv. Petru a Pavlu

kostel v Rudolticích

V pátek 29. června na slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla se bude slavit poutní mše sv. v rudoltickém kostele od 18 hodin.

Možnost získání plnomocných odpustků.

Slouží P. J. Krajíček.

Od 16.30 se bude konat adorace v rámci modlitebního tridua hnutí Modliteb matek za naše děti.

Svatý Petr z Betsaidy a svatý Pavel z Tarsu – to jsou dva světci, kteří původně stáli každý na opačné straně pomyslné duchovní bariéry a které sjednotil až Ježíš Kristus (zemřeli r. 64 a 67). Byly to osobnosti značně odlišné. Dalo by se říci, že každý z nich byl přímo typickým představitelem jednoho ze dvou směrů v církvi, a přece si po celý život zachovali vzájemnou úctu a svornou lásku.

sv. Petr a sv. Pavel

Nedělní bohoslužby v Rudolticích jsou (zpravidla) každý týden v 10 hodin. Aktuální informace najdete na www.farnost.rudoltice.info.