Aktuality

Vyjádření k pověření duchovní péčí o olympioniky

To, že mne pan kardinál Dominik Duka pověřil duchovní péčí o české olympioniky, se po zveřejnění, které proběhlo s mým souhlasem, setkalo s mimořádným zájmem médií.

A jak to v takových případech obvykle bývá, vyvolalo to i širokou veřejnou diskuzi. V té padlo mnoho otázek, na které bych rád odpověděl.

Pověření jsem dostal od předsedy České biskupské konference. Má to být zároveň zpráva pro olympioniky, že pokud by z jakýchkoliv důvodů duchovní podporu potřebovali, můžou se na konkrétní osobu (v tomto případě na mne) obrátit a že je jim k dispozici.

Tuto nabídku jsem s potěšením přijal a budu rád, pokud pro někoho ze sportovců bude moje podpora přínosem.

Na základě tohoto pověření bych rád navázal spolupráci s Českým olympijským výborem a nabídnul mu bližší spolupráci, která, jak se píše v pověření, by přispěla k tomu, že čeští sportovci budou „…prezentovat myšlenku sportovních výkonů postavených na zásadách čestného jednání, korektnosti a internacionality“.

Omlouvám se zároveň panu předsedovi Českého olympijského výboru Milanu Jiráskovi, že musel v souvislosti s mojí osobou čelit náporu různých otázek týkajících se onoho jmenování a neměl k tomu dostatečné informace.

Pravdou je, že jako mnoho osobností veřejného a společenského života jsem i já obdržel pozvánku na otevření Českého domu v Londýně. Moc si toho vážím, i když ji nebudu moci využít, protože do Londýna přilétám o pár hodin později.

A nakonec zmíním to, co mnohé zajímá asi nejvíce! Cestu do Londýna si platím sám a pobyt mi částečně budou hradit sponzoři. Žádní daňoví poplatníci ani olympijský výbor mi na cestu nepřispívají! Takže jedu na olympiádu jako soukromá osoba.

Zbigniew Czendlik