Aktuality

Slavnostní žehnání hasičského praporu

Czendlik a Borovský

Sbor dobrovolných hasičů, který v Dolním Třešňovci působí už 132 let, se už může pyšnit prvním praporem ve své historii. V sobotu 11. srpna proběhlo jeho požehnání, na které byli pozváni hned dva faráři - katolický Zbigniew Czendlik a evangelický Daniel Tomeš.

Slavnosti byly přítomny hasičské delegace a funkcionáři, senátor Petr Šilar a starostka Lanškrouna (jehož administrativní součástí Dolní Třešňovec je) Stanislava Švarcová, která se stala kmotrou praporu.

Slavnostní průvod prošel obcí od hasičské zbrojnice na na hřiště místní tělovýchovné jednoty, hosté se vezli kočárem.

průvod obcí

faráři a senátor

nástup na hřišti

prapor a hosté

diváky byli i nejmladší hasiči

Zbigniew Czendlik, vlevo jednatel Borovský

prapor se svou kmotrou - paní starostkou

slavnost žehnání

prapor s kmotrou

žehnání

Děkan Zbigniew Czendlik novému praporu požehnal a pronesl tuto modlitbu: "Náš Bože, stvořil jsi svět a podivuhodně jsi ho uspořádal. Oheň dává světlo a teplo, může však být smrtelným nebezpečím pro člověka a přírodu. Prosíme, Pane náš Bože, sešli své požehnání na všechny hasiče, kteří slouží svým bližním a chrání jejich majetek před zhoubnými požáry. Vzdal od nás každé neštěstí  a dej, ať jsme všichni připraveni k pomoci a službě svému bližnímu. Bože, v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojuje toto znamení, tento prapor, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého syna Ježíše Krista. Amen."

Jak řekl jednatel SDH Dolní Třešňovec Jan Borovský, poděkování patří všem, kteří na pořízení praporu finančně přispěli.

S novým praporem se vyfotografoval i místní "hasičský potěr". 

nejmladší hasiči

Slavnost pokračovala bohatým programem.

Foto: Petr Čada, asistent senátora