Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

6.jpg
108.jpg
131.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Rybaří takhle jeden farář ve Vltavě pod Vyšehradem a vytáhne zlatou rybku. Jak už to tak zlaté rybky dělají, tak i tato prosí, že když bude puštěna zpátky do vody, splní svému dobrodinci přání. Farář se podiví, že se rybce chce nazpátek do té špinavé vody, pak ji však pustí a vyslovuje své přání: "Co kdybys udělala něco s tou válkou v Kosovu?" "Hele", odvětí rybka, "já jsem jenom obyčejná malá vltavská zlatá rybka... Války - to je na mne moc. Zkus si přát něco jinýho." "Taky bych si přál, aby farníci v mé farnosti byli zbožní, trpěliví a milí." Rybička se chvilku zamyslí, a pak říká: "Kde že je ta válka...?"

Dobré zprávy

Mariánský sloup obnoven

vlastni-socha-pm-10Po mnoha letech a zásluhou šikovných a vytrvalých lidí bylo obnoveno to, co bylo zničeno. Na facebookovém profilu kardinála Dominika Duky byl text, který je vložen níže a stejně tak je vložen níže článek paní Evy Latifové. Mariánský sloup doslova povstal z popela a nebylo vůbec lehké dotáhnout do finále toto dílo. Trvalo mnoho let, než se dobrá věc podařila. Nezbývá jen doufat, že se už nenajde druhý Franta Sauer, který by měl chuť demonstrativně ničit dílo, které se nemůže vůči vandalismu a lidské hlouposti bránit.... Nutno dodat, že těsně před smrtí v r. 1947 tohoto činu bohém Franta Sauer litoval...

 

Tento Mariánský sloup, tak jak byl obnoven, nám svou historií připomíná, že nemůžeme jít cestou vítězství jednoho, které způsobí porážku druhého; cestou, která jednomu může dát privilegia a druhému upírá i potřebná základní práva. Nemusíme jít jenom do období třicetileté války, ale i do nedávné doby. Musíme si uvědomit, že tyto skutečnosti (a to je samotná 30ti letá válka) nemohou být hájeny ani z jedné pozice. Protože zásada: “čí vláda –⁠ toho náboženství” odporuje prohlášení samotného již Kostnického koncilu, kdy (bohužel až po upálení Jana Husa) přišla deklarace Pavla Wlodka, děkana teologické fakulty Jagellonské univerzity o náboženské svobodě. Ale můžeme navázat na celou další historii křesťanství a z ní zrozené západní civilizace. Jsou to naše dějiny.

Postava Ježíšovy matky je klíčovou postavou s kterou se setkáváme v evangeliích. Úcta k Ježíšově matce je také i základním fundamentem pro úctu k ženě v západní kultuře a civilizaci. Je to úcta k ženě nejen v její plně lidské důstojnosti, ale je to také základní úcta a láska, která patří ženě jako matce.

Období koronaviru, kterým jsme prošli, je pro nás určitá připomínka, že právě tyto Mariánské sloupy byly vždy symbolem záchrany před válečným nebezpečím, ale také i před nebezpečím zhoubných infekčních nemocí. Můžeme také poznat, že to je poděkování a projev úcty a solidarity těm, kteří onemocněli touto nemocí, ale je to také projev úcty a díků všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali druhým. Víme, že to jsou často v našich nemocnicích především ženy a matky v roli zdravotních sester, ošetřovatelek a lékařek.

ZDROJ: FB Dominik Duka

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-prazskem-staromestskem-namesti-vztycuji-mariansky-sloup-40326441

https://www.marianskysloup.cz/

 

Stali jsme se svědky zázraku

Když jsem před lety napsala pro náš web článek o Mariánském sloupu v Praze, chtěla jsem pouze připomenout historii jeho původu, válečné události s ním spojené, hrdinství českých lidí na které bychom neměli zapomínat.

Ale ani na okamžik jsem tehdy nedoufala, že bych se mohla dožít zázraku, kdy nádherný sloup vynese svatou tvář Panny Marie do výšky nad Prahu. Věřil asi málokdo. Doufat jsem začala v okamžiku, kdy jsem ve zprávách zahlédla tvář sochaře Váni. Byl v ní takový klid, jistota, jas. Ukázali ho, jak uprostřed nenávistného běsnění na radnici a petic jazzové sekce v klidu vykládá v přístavišti kvádry kamenů, připravených ke stavbě, jak bez hněvu a rozčilení musí za dozoru policie znovu vracet dlažbu na již připravené místo. Bylo to nepochopitelné, že je tak klidný, ale on VĚDEL!!!!!! On věděl, že nebesa mu pomáhají, on pracoval jako slavní stavitelé chrámů ne pro sebe, ale podle Boží vůle.

A my jsme se včera, 4.6.2020 dočkali zázraku a dnes se stydíme za svoji nevíru. A stydět bychom se měli také za to, že jsme opustili kostely, Boží příbytky, kvůli obavám z jakési infekce. Jakoby Boží prostory mohly někomu ublížit.

Ale všechno se změní k lepšímu, když se svatá tvář Panny Marie bude znovu vznášet nad Prahou.

Eva Latifová

ZDROJ: http://www.svmagdalena.cz/index.php?a=93

 

vlastni-socha-pm-10

 

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Kněz je něco tak nesmírného, že kdyby to on sám pochopil, zemřel by.
Sv. Jan Maria Vianney