Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

277.jpg
134.jpg
122.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal. Přichází do Egypta k faraónovi. "Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě přijmout?" Faraón si mne bradu a říká: "To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já! Nemohu tě přijmout." Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylónu. Přijde k babylónskému králi a nabízí se mu: "Nechceš mě přijmout za svého Boha?" I babylónský král říká: "Víš, to bude těžké. My už tady máme toho Marduka. To by byly zase nějaké novoty..." Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. "Mojžíši, nechceš mě přijmout za svého Boha?" Mojžíš říká: "No, koneckonců proč ne. Ale co mi za to dáš?" "Dám ti přikázání." Mojžíš se zamyslí a říká: "A co za něj budeš chtít?" "Nic." "Nic? Tak to mi jich dej deset!"

Dobré zprávy

VELIKONOČNÍ SVÁTKY 2021

Velikonoční svátky v LANŠKROUNĚ

Milí farníci,

ani v letošním roce nám situace v naší zemi bohužel neumožňuje slavit Velikonoce tak, jak jsme byli zvyklí - ve společenství celé farní rodiny.

V naší farnosti budeme tyto sváteční dny prožívat následovně:

Květná neděle 28. 3. 2021

                       V 9.30 hodin mše svatá bez účasti věřících.

                           Od 10 hodin se v kostele podává svaté přijímání.

Pro každou rodinu bude přichystaná požehnaná vrbová ratolest (kočičky).

Na lavicích uprostřed kostela je možné se zapsat na seznam k osobnímu rozjímání

v době Velkého pátku a Bílé soboty.

(Lze se též nahlásit na tel. čísle 730 552 040.)

Budete-li chtít, můžete si do kostela s sebou vzít látkovou stuhu a uvázat si ji

na větvičku kočiček. Tyto dva symboly nám mohou „zpřítomnit“ událost Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma, kterou si tento den připomínáme - lidé ho vítali se zelenými ratolestmi a pokládali před něho své pláště. Doma pak větvičkou můžete ozdobit kříž, dát ji do vázy nebo na záhonek.

Zelený čtvrtek 1. 4. 2021

                       V 18 hodin bohoslužba – bez účasti věřících.

           Od 18.30 hodin se bude v kostele podávat svaté přijímání.

Pro domácí liturgii můžete využít řád rodinné slavnosti ze stránek farnosti Letohrad, kterou lze propojit s domácí bohoslužbou, nebo si ji zrealizovat

po shlédnutí některého z televizních přenosů čtvrtečních obřadů.

Velký pátek 2. 4. 2021

V 15 hodin velkopáteční obřady bez účasti věřících.

Kostel bude otevřený k soukromé modlitbě či pobožnosti křížové cesty

v době od 13 do 15 hodin.

Prosíme farníky, kteří jsou ochotni se zapsat na seznam,

aby tak učinili během květné neděle.

Pokud byste chtěli přijít do kostela dopoledne, zavolejte na tel. číslo 730 552 040.

Bílá sobota 3. 4. 2021

V 18 hodin slavnostní liturgie bez účasti věřících.

                                 Kostel bude otevřený k soukromé modlitbě

v době od 9 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin.

Opět prosíme farníky, kteří jsou ochotni se zapsat na seznam, aby tak učinili během květné neděle, popř. se nahlásili telefonicky na č. 730 552 040.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

neděle 4. 4. 2021

V 9.30 hodin mše svatá bez účasti věřících.

Od 10 hodin se v kostele podává svaté přijímání.

 

pondělí velikonoční 5. 4. 2021

V 9.30 hodin mše svatá bez účasti věřících.

Od 10 hodin se v kostele podává svaté přijímání.

POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁM VŠEM!

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

U většiny lidí se nevíra v určitou věc zakládá na slepé víře v jinou.
Georg Christoph Lichtenberg