Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

71.jpg
280.jpg
225.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Ve vlaku sedí kněz, řeholnice a dva zástupci alternativní subkultury. Kněz má ruku v sádře.
„Co se vám stalo, otče?“ zeptá se řeholnice.
„Uklouzl jsem ve vaně,“ odpoví kněz.
Jeden ze zástupců alternativní subkultury se obrátí na druhého:
„Hele, vole, co je to vana, vole?“
„Já nevím, ty vole, copak jsem katolík?“

Dobré zprávy

Obnovený kříž před kostelem sv. Václava

PC010020Město Lanškroun nechalo v letošním roce obnovit klasicistní kamenný kříž s figurou ukřižovaného Krista. Tento kříž stojící na nám. A. Jiráska v Lanškrouně a je datován rokem 1880. Na zadní straně podstavce je kromě datace vysekán i německý nápis „Bete fur den Stifter dieses Kreuzes“ (česky „Modlete se za zakladatele tohoto kříže“) a další datum renovace 1937 s písmeny J. u E. F. V přední části podstavce je vyobrazena figura Panny Marie Bolestné a úryvek z Matoušova evangelia v německém jazyce deklarujícím výrok římského setníka „To byl skutečně Boží Syn“. 

 

 

Obnova tohoto díla probíhala od poloviny srpna 2020 do konce října 2020. Práce prováděl pan Hynek Bláha a zahrnovaly mimo jiné očištění kamene, sejmutí krusty, odstranění dožívajících doplňků a spárování, zpevnění zkorodovaných partií, zhotovení armatury z nerezové oceli pro vyztužení tmelů, doplnění chybějících částí a spár umělým kamenem, lokální lazurní barevnou retuš, zvýraznění nápisů a závěrečnou konzervaci díla. 

 

Celkové náklady na obnovu vyšly na Kč 73.600,- (cena s DPH), z toho Kč 30.000,- tvořil příspěvek z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. 
 
Marie Heinrichová
referentka památkové péče
 
 

 

...

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nesmíš patřit k těm, kteří žádají znamení. Tvůj život musí být znamením, že Bůh je živý.
Joseph Leppich