Dobré zprávy

Nevyhovující jízdní řády čekají změny

zastávka u nádraží

V prosinci byl v našem Pardubickém kraji zaveden systém IREDO (integrovaná regionální doprava). Mimo jiné se měla zlepšit návaznost vlaků a autobusů. Proto byla mj. zřízena nová autobusová zastávka u vlakového nádraží, která jistě potěšila cestující z okolních obcí, pro něž je Lanškroun pouze přestupním místem na jejich (mnohdy každodenní) cestě.

Nový systém, který má dopravu zjednodušit, ale zatím mnohde spíš přinesl problémy. Jako vždy, když se předělává něco, co fungovalo… Proto se na základě požadavků obcí chystají změny a tým z firmy Oredo, která má systém na starosti, dorazil jednat i na Lanškrounsko. O požadavcích obcí i o úterním jednání se můžete dočíst na webu města www.lanskroun.eu.

Zde jen stručně: Změny jízdních řádů budou oznámeny 5. března a platit začnou od 1. dubna. Měla by zmizet dosavadní zpoždění díky posunu odjezdů. A pokud někde lidé poukazovali na zbytečné plýtvání, že jezdí prázdné autobusy, měly by být takové spoje zrušeny. Několik urgentních změn ale nastane mimořádně už od 4. března.

V Oredu naplánovali i změnu směru jízdy autobusů u nádraží ČD v Lanškrouně. Ty sem jezdily dosud oběma směry, takže ne vždy mohli cestující vystupovat a nastupovat na nově zřízené zastávce s vyznačeným příchodem k vlaku (viz fotografie).

neexistující zastávka

Jak problém vznikl? Tvůrci systému původně počítali, že autobusy budou projíždět z autobusového nádraží na vlakové Tovární ulicí (to je jednosměrka podél zdi starého závodu Tesly):

Tovární ulice

Ale ta není na každodenní průjezd desítek autobusů vyhovující. A tak některé autobusy přijížděly na vlakové nádraží z Nádražní ulice (od kulturáku) a vyjížděly na Dvořákovu ulici (od kruhového objezdu směr na Ústí), jiné jezdily opačným směrem – na vyznačenou zastávku.

Nyní se počítá s tím, že všechny spoje budou v Lanškrouně vedeny pouze směrem nádraží ČD – Nádražní ulice - autobusové nádraží.

Směr je patrný z fotografií (příjezd z Dvořákovy ulice, zastávka u nádraží ČD - autobusové nádraží):

příjezd

zastávka na nádraží ČD

autobusové nádraží

Toto řešení by mělo zajistit bezpečné přestupy pro cestující.