Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

262.jpg
170.jpg
259.jpg

Dobré zprávy

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem

otec biskup

Výlet dětí a jejich doprovodu se v sobotu 19.5. vydařil. V Hradci Králové ten den proběhlo diecézní setkání dětí s otcem biskupem.

Ráno jsme si museli přivstat, nikdo nezaspal, a tak cesta vlakem proběhla bez problémů.

V Novém Adalbertinu děti dostaly "vandrovní knížku" a v 9 hodin jsme již tančili v rytmu barokní hudby v církevní ZŠ Jana Pavla II.

Na chvíli jsme se totiž přenesli do doby baroka, do doby, kdy se na odiv dávala okázalá krása, účesy, oblečení, pohyby a chování.

cesta vlakem

setkání v Hradci

setkání v Hradci

setkání v Hradci

setkání v Hradci

Další hodina byla ukázka herectví - hra beze slov, pomocí gest a mimiky. Děti měly zahrát různé výjevy ze života českého světce Jana Nepomuckého. Divadlo jsme hráli v katakombách biskupství a interiér byl opravdu úžasný. Zvuk bubnu se nesl prostorem a dodával atmosféru vskutku barokní.
Vyrobili jsme si paruky s typickými loknami, vějíře, ozdobné krabičky na šperky nebo andílky z korálků. V kostele odpoledne zněla krásná barokní hudba a děti obdržely za své snažení výuční listy a denáry.

setkání s otcem biskupem

setkání s otcem biskupem

Při mši svaté otec biskup Jan Vokál pozdravil všechny děti a projevil velkou radost nad tím, že ještě nikdy nesloužil mši svatou pro tolik dětí. Poděkování zaznělo všem, kteří toto setkání připravili. A věřte, není lehké upoutat celodenní pozornost tak velikého počtu dětí, které se v Hradci tuto sobotu sešly.
Domů si děti odvážely fotografii v barokním oblečení, vyrobené dárky a plno milých dojmů z celého setkání.

společné foto

zmrzlinové osvěžení

Nechyběla zmrzlina, piknik v zahradě biskupství a osvěžení v kašně cestou na nádraží.
Výlet byl pěkným zakončením letošního školního roku.
Děkuji Marušce, Zdence a Janě za jejich čas a obětavost.

L. Šebrlová

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Věřím na slunce, i když nesvítí, věřím na lásku, i když ji necítím, věřím v Boha, i když mlčí.
Nápis na zdi židovského ghetta