Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

113.jpg
88.jpg
304.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Na faru přišla rázná dáma a hned: "Pane faráři, musíte nás rozvést!"
"Cože?" nechápal kněz.
"No rozvést, my už to spolu nevydržíme!" vysvětlovala rázná dáma.
"Aha," chytal půdu pod nohama kněz, "ale to přece nejde, manželství je nerozlučitelné, však jste si to slíbili, dokud vás smrt nerozdělí."
"Jaképak slíbili neslíbili, když jste nás sezdal, musíte nás i rozvést. A vůbec, my si to klidně zaplatíme!" trvala na svém dáma.
"Hm..." zamyslel se kněz, "no, přijďte zítra, ono to nejde tak nahonem, na svatbu jste se přece také připravovali, pěkně se oblečte, nějak to zkusíme."
Dáma spokojeně odešla domů a druhého dne připlula na faru v róbě a v doprovodu okravatovaného manžela. Kněz je přivítal, vzal kropáč, rozmáchl se... a bim dámu po hlavě! A bim pána! A znova dámu, a znova pána...
"Co to děláte?!" vzpamatovala se po chvíli ze šoku dáma.
"No vždyť jsem říkal - dokud vás smrt nerozdělí..."

Dobré zprávy

Výstava a soutěž na Zámečku

Zámeček

Zámeček (Nový zámek u Lanškrouna) bude i v letošní letní sezóně hostit výstavu Maximální fotografie. Zahájení výstavy je plánováno na sobotu 26. května (v 10 hodin dopoledne). Velkoformátové fotografie našly potřebný dostatek prostoru v zámeckých sklepeních.

Až si výstavu půjdete prohlédnout, možná potkáte i veselá zámecká strašidýlka, která prý zatím nemají jméno. Kastelánka proto vyhlásila soutěž, ve které mají děti toto jméno vymyslet.

Kastelánka Krasava Šerkopová vypravuje:

"Rudoltický Zámeček má kromě věže, kde je v každém patře něco zajímavého, také rozsáhlá sklepení. Tam žijí skřítkové Malvínek a Barvínek, kteří střeží zámecký poklad, a také zlobivý šotek Všudybyl.
Ve sklepení je na tajném místě schovaný kouzelný kamínek z dávných dob, a když na něj jednou za rok, sedmého července kápne kapka vody, vznikne z ní veselé strašidýlko. Před dvěma roky hodně pršelo, a tak na kouzelný kamínek káply dvě kapky najednou a vznikla strašidýlka dvě - dvojčátka. Strašidýlek je zatím šest a uvidíme, jestli se letos sedmého července objeví další, sedmé.

Zámecká strašidýlka
Pomáhají skřítkům hlídat poklad a nosí do prvního patra knoflíky které se na Zámečku sbírají, skotačí a dovádějí po celém Zámečku. Návštěvníci je mohou vidět, jen když to sama strašidýlka chtějí, ale dovolila udělat jejich dřevěné kopie a na ty se může podívat nebo si je i koupit každý.
Jen jméno ještě nemají a prosí děti o nějaké pěkné jméno pro svoji skupinku, které by se líbilo všem a které by mohla používat všechna tato veselá strašidýlka ze Zámečku dohromady.
Návrhy jmen mohou děti se svým jménem, věkem a nějakým kontaktem, nejlépe telefonem a adresou posílat nejpozději do 30.6.2012 na pohlednici nebo v dopise na tuto zasílací adresu:
Krasava Šerkopová, PO Box 104 563 01 Lanškroun

Při akci Zámecká oslava 7. července vybere ze zaslaných návrhů porota složená z účinkujících (např. herec Jiří Krytinář, Michaela Dolinová, Jiří Hurych a další), skupince zámeckých strašidýlek jméno. Autor vybraného názvu dostane pěknou odměnu, autoři dalších dvou jmen s nejvíce hlasy také, z poslaných návrhů bude vylosován ještě další výherce."

Informace o dění na Zámečku, soutěžích a připravovaných akcích i nových provozovatelích zámecké kavárny a občerstvení najdete na www.novyzamek.cz a na stránkách zámecké kavárny www.zamecek-lanskroun.webnode.cz.

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li na tváři úsměv.
Percy Bysshe Shelley