Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

169.jpg
211.jpg
94.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Tři teologové – konzervativní, liberální a charismatik – sedí na loďce uprostřed rybníka a disputují. Pochvíli jim dojde víno. Nu což, konzervativec pokrčí rameny, vezme džbánek a vydá se po hladině na souš. Za chvíli se stejnou cestou vrací s plným džbánkem.
Teologové disputují, disputují, a opět jim dojde víno. Charismatik tedy vztáhné ruce k nebesům, zahlaholí modlitbu, vstoupí na hladinu a přejde na souš. Za chvíli se opět stejnou cestou vrátí s vínem.
Po další disputaci opět dojde víno. Liberál odevzdaně uchopí džbánek a vstoupí na hladinu. Okamžitě jde pod vodu.
Kolegové jej vytáhnou a křísí. Konzervativec se podívá na charismatika a zeptá se: „Tys mu neřekl, kde jsou ve vodě ty kůly?“
Charismatik se podiví: „Kůly?“

Dobré zprávy

OZNÁMENÍ PRO FARNÍKY

Od 13. 10. 2020 do odvolání se budou bohoslužby konat neveřejně v kostele sv. Václava. Intence budou odslouženy dle původního rozpisu. Mše svaté v kostele sv. Maří Magdalény nebudou.

V neděli od 10 hodin bude pro zájemce možnost přistoupit ke svatému přijímání v kostele bez možnosti se zdržovat na místě, abychom dodrželi počet max. 6 osob.

S případnými dotazy ohledně účasti na mši svaté volejte na telefonní číslo: 775 090 611.

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, umřeli bychom štěstím.
Jean Maria Vianney