Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

246.jpg
176.jpg
41.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Přijdou do nebe řidič autobusu a farář. Svatý Petr pozve dovnitř řidiče a farářovi řekne, aby počkal. Farář se samozřejmě naštve a povídá: "Proč mám já, zbozný člověk, který celý život věrně slouží bohu, čekat na vstup do nebe kvůli nějakému řidiči?" Svatý Petr na to: "Tak podívej, když ty jsi v kostele kázal, tak všichni spali, zato když on řídil, všichni se modlili!"

Dobré zprávy

29. neděle v mezidobí

29. neděle v liturgickém mezidobí – Evangelium - Mt 22,15-21

 Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.

 Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?"

    Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: "Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!" Podali mu denár.
    Zeptal se jich: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův."
    Tu jim řekl: "Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, 
Bohu."

Několik myšlenek k tomuto textu z knihy P. Vojtěcha Kodeta Nedělní promluvy

„ Klíčem dobrého rozlišování je tedy to, aby člověk, který je stvořen k obrazu Božímu, se Bohu zcela vydal a denně se snažil dávat mu sám sebe, spolu se vším, co má.

Pak bude mít moudrost a poznání, jak žít v tomto světě. Jestliže víme, komu patříme a pro koho žijeme, dává nám to vnitřní svobodu Božích dětí.

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet.
Voltaire