Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

252.jpg
236.jpg
17.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

I řekl Hospodin Noemovi:
„Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady na ni máš plány.“
Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal.
„Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“ Zeptal se ho Bůh.
Odpusť mi, Pane,“ řekl Noe. „Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, ze Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení. Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů, a byl jsem žalován ochranáři zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, ze se snažím vyhnout placení daní tím, ze opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než tak za pět let.“
Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se:
„Pane znamená toto, že nebudeš ničit náš svět?“
„Správně – úřady to už udělaly za mě.“


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Psáno pro Orlický deník na konci listopadu 2014:

Moji farníci si toho se mnou hodně zažili.

Jednou jsem začal kázání: „Vážení přátelé, musím vám sdělit něco velmi důležitého! Zamiloval jsem se!" Kostel ovládlo absolutní ticho. Všichni čekali, co bude následovat. „Zamiloval jsem se do nádherné, chytré a inteligentní kočky! Prozradím vám, že se jmenuje Ania." S velmi vážným výrazem ve tváři jsem pokračoval: „Má to jen jeden háček, je čtyřnohá!" A ozvala se rána do kostelní dlažby, od kamenu, který všem spadl ze srdce! Její jméno píšu v polštině, protože přece jenom měla něco společného s jednou dvounohou kočkou, na jejíž počest jsem jí dal tohle jméno. Ania byla totiž moje dávná platonická láska.

Ania, myslím tu čtyřnohou, má mimo jiné zásluhu na tom, že jsem se díky ní dostal na první stránku jednoho časopisu. Spolu jsme tvořili nádherný pár. Byl jsem šťastný, že ji mám, a myslím, že ona byla šťastná, že má mne. Sdílela se mnou můj byt, a dokonce i postel. Vždycky, když jsem zalehl, jsem po pár minutách cítil, jak se opatrně dostává pod peřinu u mých nohou a pomalu se přesouvá k mé hlavě. Tou svojí mourovatou hlavičkou se mi otočila k obličeji a provokativně, aby dala najevo, že je vedle mne, mi funěla do obličeje. A jak milenecký pár jsme spolu usínali.

Náš vztah ale netrval dlouho. Na svou milovanou kočičku jsem „chytil" alergii. Jednou jsem se vracel domů z cest a myslel jsem, že nedojedu. Všude kolem plno vzduchu, a já jsem se nemohl nadechnout. Stoupal jsem po schodech fary s velkým vypětím. Vytáhl jsem mobil a volal svoji doktorku. Pořádně jsem nemohl ani říct, co mi je, nemohl jsem mluvit. Bylo to jednou, co před farou zastavila záchranka, dostal jsem injekci a naštěstí to trošku pomohlo. Byl jsem přesvědčen, že jsem v posledním stadiu rakoviny plic a že můj konec se blíží. Jenže jak se zjistilo, byl to „jen" astmatický záchvat.

Ania musela pryč. Vzala si ji Hanička. Byla v dobrých rukou. I přesto, když jsem na ni pomyslel, měl jsem slzy v očích. Po Anie se mi moc stýskalo. Přivedlo mne to až ke krizi víry. Vyčítal jsem to Pánu Bohu: „Dobrý, rozumím, že budeš žárlit na ty dvounohé, ale na čtyřnohé?! Tos mne nemusel tak trestat!" Když jsem se vracel z cest, představa, že mne na faře čeká Ania, patřila mezi ty nejkrásnější!

Jestli je na celibátu něco těžkého, tak si myslím, že toto: Nikdo na vás nečeká.
ZBIGNIEW CZENDLIK

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Multum legendum est, non multa. – Má se číst mnoho, nikoliv mnohé.
Plinius