Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

209.jpg
257.jpg
165.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Ve vlaku sedí kněz, řeholnice a dva zástupci alternativní subkultury. Kněz má ruku v sádře.
„Co se vám stalo, otče?“ zeptá se řeholnice.
„Uklouzl jsem ve vaně,“ odpoví kněz.
Jeden ze zástupců alternativní subkultury se obrátí na druhého:
„Hele, vole, co je to vana, vole?“
„Já nevím, ty vole, copak jsem katolík?“


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Psáno pro Orlický deník v lednu 2015:

Pocházím ze čtyř sourozenců. Jsem dítě lásky, jinými slovy nejstarší. Pak mám ještě dva bratry a nejmladší sestru. Mezi mnou a sestrou je rozdíl deset let. Bratři mají svoje rodiny a zapracovali na tom, aby – když už jsem se já rozhodl pro celibát – demografická křivka nešla dolů. Totéž se očekávalo i od mojí sestry. Pro tatínka to byla vymodlená holčička. Byla to kočka, po které se kluci ohlíželi, a perfektně a ráda tancovala, což jí na sex-appealu přidávalo.
Jednoho dne ale sestra zmizela z domu. Rodiče na stole našli dopis na rozloučenou s omluvou, že to řeší „útěkem". Rozhodla se pro řeholní život a odešla do kláštera.

Pro rodiče to byla neskutečná rána. Bylo jí teprve osmnáct let a měla přesně před maturitou. I pro mne to byla rána pod pás. Tatínek, který měl úplně jiné představy o její budoucnosti a štěstí, byl rozhodnut, že pojede klášter vypálit, a já zase, že mu v tom budu pomáhat! Trvalo to možná půl roku, než emoce polevily. Pak se sestra na chvilku domů vrátila, aby to s rodiči dala dohromady a aby se s jejich požehnáním do kláštera vrátila, což se ve finále stalo. Udělala si maturitu – zdravotní školu – a dnes se věnuje nemocným. Jsem pokaždé šťastný, když se teď potkáme a vidím, jak je moje sestra šťastná.

I já jsem si časem uvědomil, jak často druhým vnucujeme svoji představu štěstí a jak se někdy stává, že pod záminkou štěstí dostáváme ty druhé do neštěstí. Jsem rád, že sestra nepodlehla nátlaku rodičů ani mému. Že dokázala pevně jít za svým snem.

Každý z nás má totéž právo být šťastný po svém!
ZBIGNIEW CZENDLIK

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě. Nemáme čas pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas, abychom se těšili jeden z druhého.
Matka Tereza