Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

313.jpg
246.jpg
13.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Řidič bezvěrec jede kolem řeky, když tu si všimne, že na břehu chytají ryby katolický kněz a rabín, přičemž opodál stojí cedule s nápisem "Pozor, blíží se konec vaší cesty!"
Řidič bezvěrec (takový ten běžný tolerantní typ) zpomalí, vytočí okénko a zahuláká: "Starejte se o sebe, pámbíčkáři mizerní!"
Načež dupne na plyn a uhání dál. Po chvíli se ozve mohutné žbluňknutí.
Rabín se otočí na kněze a praví: "Já jsem vám říkal, velebný pane, že tam bude lepší napsat 'most v rekonstrukci'!"


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Ve vesnici, kde jsem vyrůstal, jsme měli velmi přísného pana faráře. Byl to velký chlap a jako dítě jsem z něj měl velký respekt. Možná po zkušenostech s fašisty a komunisty často opakoval, že křesťan musí umět ránu přijmout a také ránu dát. Není divu, že mezi jeho oblíbené sporty patřily box a hokej, jako typicky tvrdé chlapské sporty. Promítalo se to i do jeho vyučování náboženství, kde fyzické tresty nebyly ojedinělé.Za zlobení bylo nejčastějším trestem dostat dlouhým dřevěným pravítkem na zadek. Museli jsme si lehnout přes židli zadkem nahoru a jediné, co jsme si mohli vybrat, bylo, zda to chceme na levou, nebo na pravou půlku. Celá třída se u toho náramně bavila a společně odpočítávala rány. Něco jako v Obecné škole…

I když jsem toho dost schytal, nemám pocit, že jsem si některou ránu nezasloužil. Byl totiž spravedlivý. Naše rošťárny příkladně potrestal, ale na druhou stranu nás dokázal pochválit a někdy nějakou sladkostí i odměnit. Za neznalosti byly tresty jiné. Pokud jsem popletl desatero božích přikázání nebo jsem nevěděl, kdo je Mojžíš, musel jsem pod jeho pracovní stůl a tam říct třikrát hlasitě „jsem osel, jsem osel, jsem osel…".

I když mne dnes už pod stůl nikdo neposílá, mnohokrát bych tam sám zalezl a sypal si popel na hlavu. Jako osel si někdy připadám.

Někdy se ale setkáváme s tím, že někdo chce udělat osla z vás a sype vám na hlavu nejen popel, ale i různou špínu. V těch chvílích si vzpomenu na jeden poučný příběh:

„Jednoho dne spadl starý osel do staré studny. Chudák zvíře křičelo a volalo o pomoc. Farmář se snažil vymyslet co udělat. Nakonec si uvědomil, že nepotřebuje ani starou studnu, ani starého osla, a rozhodl se studnu s oslem zasypat. Požádal pár sousedů, aby mu pomohli. Každý chytil lopatu a začali házet hlínu, smetí a všelijaký ten bordel do studny. Nejdříve osel hlasitě křičel, ale nakonec se utišil. Ještě tam hodili pár lopat a pak farmář nakoukl do studny. Tam uviděl něco nečekaného. Osel, na kterého hlína padala, se pokaždé otřásl, ušlapal ji, aby se dostal výše. A čím více té špíny farmáři na osla házeli, tím více vystoupal. A nakonec byl osel tak vysoko, že vyskočil a odběhl."

To je jako s kopnutím do zadku. Nikdy vás nemůže kopnout ten, který je před vámi, ale ten, který je za vámi. A když už ten kopanec dostanu, tak se velmi často stane, že mne to ještě více „nakopne" a posune dopředu a nad kopajícím získám náskok.

Tohle všechno mne naučil život, někdy se musím smířit s rolí osla, jindy se nechat nakopat, ale občas ránu přijmout a vrátit.
ZBIGNIEW CZENDLIK

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Kdo chce jít rychle, jde sám, ale kdo chce dojít daleko, jde s druhými.
Staré české přísloví