Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

159.jpg
298.jpg
100.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Kolik podivných křesťanů je třeba pro výměnu jedné žárovky ?
200!!! 100 jich sedí v církvi a modlí se dlouhé modlitby, aby se znovu objevilo světlo, 10 jich stojí na rozích ulic a přesvědčují kolemjdoucí, že pokud jim neuvěří, jejich žárovky zhasnou také, 5 se pokouší vymítat démona temnoty z prasklé žárovky, 10 jich tvrdí, že se za žárovku modlili a že navzdory svým pocitům věří, že žárovka svítí, 74 se jich snaží přesvědčit prasklou žárovku aby veřejně "uznala" své hříchy, aby ji Pán zase vrátil její světlo, a 1 zákonický idiot říká žárovce, že pokud chce být spasena, musí platit pravidelně desátky, nevynechávat bohoslužby a každý den vyprávět lidem: "Dříve jsem žila v temnotě, ale nyní jsem našla světlo". Pokud to všechno bude věrně dělat, dá-li Pán, světlo se jí vrátí (je ale možné že ji Hospodin jen vystavuje zkoušce - pak by mohla žárovka zůstat ve temnotě až na věky).


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Psáno pro Orlický deník v březnu 2015:

Ještě dnes se mi točí hlava po facce, kterou jsem dostal jako dítě od maminky za to, že jsem údajně nepozdravil sousedku. Píšu „údajně", protože jsem byl přesvědčen, že jsem sousedku pozdravil. Považoval jsem to za nespravedlnost a jen tak jsem to nechtěl nechat. Když jsem šel ze školy domů a zpozoroval sousedku na zahrádce před domem, jak tam něco okopává, tak už jsem na vzdálenost padesáti metrů křičel: „Dobrý den, paní Nováková! Dobrý den, paní Nováková!!!" A ještě párkrát jsem to zopakoval! Jenže ani to se mi nevyplatilo. Stálo mne to druhou facku, za to, že si ze sousedky dělám legraci!

Už to neřeším, ale pocit křivdy ve mně zůstal. A protože maminka má vždy pravdu, považuji tyto facky za velmi výchovné. Ne že bych každého třikrát zdravil, ale když procházím Lanškrounem, snažím se skutečně zdravit všechny, které potkám, a vyslat přátelský pohled. Až na ty, kteří dělají, že mne nevidí, nebo dokonce odvracejí tvář opačným směrem. I s tím se člověk musí naučit žít. Nikdo mi nemůže vyčítat, že bych nepozdravil nebo si nevšímal lidí kolem. Neřeším, kdo koho by měl zdravit jako první. Vycházím z toho, že jsem ten nejmladší, mám to nejnižší společenské postavení, tudíž bych to měl být já, který pozdrav iniciuje. A tak mi nedělá problém zdravit ani děti.

Vybavuji si jeden příběh, jak se dva armádní důstojníci pohádali, kdo z nich má zdravit první. Oba byli stejného věku, měli stejnou důstojnickou šarži a stejný počet let služby v armádě. Situace se vyhrotila tak, že se případ dostal k nadřízenému. Dotyční byli předvoláni a starší nadřízený vyřešil problém po šalamounsku: první zdravit by měl ten, který má více rozumu v hlavě! Takže: „Dobrý den, vám všem!"
ZBIGNIEW CZENDLIK

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Jsme-li příliš spojeni se zemí, může to narušit naše spojení s nebem.
Z knihy "Slova života 2006"