Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

157.jpg
134.jpg
51.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Jedni rodiče poprosili pana faráře, aby dětem na náboženství řekl něco o manželství. Připravil si tedy pečlivě své vyučování, vstoupil do učebny a začal otázkou: "Hoši a děvčata, přišel jsem k vám dnes ráno, abych si s vámi povídal o manželství. Ale než začnu, může mi někdo z vás říci, co o manželství řekl Ježíš?" Po chvilce mlčení se přihlásil Pepíček. Když ho kněz vyvolal, hrdě odpověděl: "Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí."


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Psáno pro Orlický deník v dubnu 2015:

Ve čtvrtek jsem křtil knihu Jak přežít první (k)rok, kterou vydala obecně prospěšná společnost Women for Women, jež je praktickým průvodcem nejrizikovějším obdobím samoživitelství. K této knížce jsem mimo jiné psal úvod. Vychází z příběhů sedmi žen, které se dostaly do vztahové, psychické a ekonomické pasti nebo se setkaly s psychickým či fyzickým násilím. V úterý budu zase moderovat benefiční koncert Lucie Bílé pro občanské sdružení Acorus, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Mám pocit, jako by se na mne problematika násilí na ženách valila ze všech stran.
Tu a tam jsem otíral ženám slzy, i když jsem věděl, že jejich oči zůstanou suché jen na chvíli. Někdy jsem ženě podal ruku, abych ji na chvíli podržel a pozvednul, i když jsem věděl, že ta pravá ruka, která by ji měla držet, hladit a měla by být takovým andělským křídlem, ji zase za chvíli srazí k zemi.
Tyto zkušenosti mne vždycky dostaly do situace, kdy jsem pociťoval beznaděj a zoufalství. Vyčítal jsem to Pánu Bohu a ztrácel víru v lásku. Naštěstí jsem tu víru neztratil. Možná jsem infantilní, ale i přesto, že jsem se setkal s láskou, která udělala mnohým ženám peklo ze života, na opravdovou lásku věřím. I přesto, že zamilovat se a milovat znamená někdy trpět, věřím v lásku bez slz a modřin.
ZBIGNIEW CZENDLIK 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li na tváři úsměv.
Percy Bysshe Shelley