Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

170.jpg
102.jpg
211.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Rybaří takhle jeden farář ve Vltavě pod Vyšehradem a vytáhne zlatou rybku. Jak už to tak zlaté rybky dělají, tak i tato prosí, že když bude puštěna zpátky do vody, splní svému dobrodinci přání. Farář se podiví, že se rybce chce nazpátek do té špinavé vody, pak ji však pustí a vyslovuje své přání: "Co kdybys udělala něco s tou válkou v Kosovu?" "Hele", odvětí rybka, "já jsem jenom obyčejná malá vltavská zlatá rybka... Války - to je na mne moc. Zkus si přát něco jinýho." "Taky bych si přál, aby farníci v mé farnosti byli zbožní, trpěliví a milí." Rybička se chvilku zamyslí, a pak říká: "Kde že je ta válka...?"


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Psáno pro Orlický deník v dubnu 2015:

Ve čtvrtek jsem křtil knihu Jak přežít první (k)rok, kterou vydala obecně prospěšná společnost Women for Women, jež je praktickým průvodcem nejrizikovějším obdobím samoživitelství. K této knížce jsem mimo jiné psal úvod. Vychází z příběhů sedmi žen, které se dostaly do vztahové, psychické a ekonomické pasti nebo se setkaly s psychickým či fyzickým násilím. V úterý budu zase moderovat benefiční koncert Lucie Bílé pro občanské sdružení Acorus, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Mám pocit, jako by se na mne problematika násilí na ženách valila ze všech stran.
Tu a tam jsem otíral ženám slzy, i když jsem věděl, že jejich oči zůstanou suché jen na chvíli. Někdy jsem ženě podal ruku, abych ji na chvíli podržel a pozvednul, i když jsem věděl, že ta pravá ruka, která by ji měla držet, hladit a měla by být takovým andělským křídlem, ji zase za chvíli srazí k zemi.
Tyto zkušenosti mne vždycky dostaly do situace, kdy jsem pociťoval beznaděj a zoufalství. Vyčítal jsem to Pánu Bohu a ztrácel víru v lásku. Naštěstí jsem tu víru neztratil. Možná jsem infantilní, ale i přesto, že jsem se setkal s láskou, která udělala mnohým ženám peklo ze života, na opravdovou lásku věřím. I přesto, že zamilovat se a milovat znamená někdy trpět, věřím v lásku bez slz a modřin.
ZBIGNIEW CZENDLIK 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li na tváři úsměv.
Percy Bysshe Shelley