Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

91.jpg
221.jpg
55.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Do betlémské jeskyně se vměstnali zástupci různých řádů. Benediktin pěl svaté rodině k chvále gregoriánský chorál. Dominikán pojednával o vznešeném smyslu vtělení. Františkán se vydal ven vyžebrat něco k jídlu. A jezuita jde k Marii a říká: "Vážená paní, přenechte nám to malé - však my už z něj něco uděláme!"


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Psáno pro Orlický deník v dubnu 2015:

Ve čtvrtek jsem křtil knihu Jak přežít první (k)rok, kterou vydala obecně prospěšná společnost Women for Women, jež je praktickým průvodcem nejrizikovějším obdobím samoživitelství. K této knížce jsem mimo jiné psal úvod. Vychází z příběhů sedmi žen, které se dostaly do vztahové, psychické a ekonomické pasti nebo se setkaly s psychickým či fyzickým násilím. V úterý budu zase moderovat benefiční koncert Lucie Bílé pro občanské sdružení Acorus, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Mám pocit, jako by se na mne problematika násilí na ženách valila ze všech stran.
Tu a tam jsem otíral ženám slzy, i když jsem věděl, že jejich oči zůstanou suché jen na chvíli. Někdy jsem ženě podal ruku, abych ji na chvíli podržel a pozvednul, i když jsem věděl, že ta pravá ruka, která by ji měla držet, hladit a měla by být takovým andělským křídlem, ji zase za chvíli srazí k zemi.
Tyto zkušenosti mne vždycky dostaly do situace, kdy jsem pociťoval beznaděj a zoufalství. Vyčítal jsem to Pánu Bohu a ztrácel víru v lásku. Naštěstí jsem tu víru neztratil. Možná jsem infantilní, ale i přesto, že jsem se setkal s láskou, která udělala mnohým ženám peklo ze života, na opravdovou lásku věřím. I přesto, že zamilovat se a milovat znamená někdy trpět, věřím v lásku bez slz a modřin.
ZBIGNIEW CZENDLIK 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.
George Sandová