Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

237.jpg
232.jpg
206.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řkouce: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. Blahoslavení plačící... Blahoslavení tiší... Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti... Blahoslavení milosrdní... Blahoslavení čistého srdce... Blahoslavení ti, kdo působí pokoj... Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni... Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích.
Pak Šimon Petr řekl: "Máme si dělat poznámky ?" a Ondřej řekl: "A to se máme učit nazpaměť ?" a Jakub řekl: "Bude se z toho psát písemka?" a Filip se přidal: "Co z toho můžeme zapomenout?" Jan navrhl, že stačí aby se to naučil jen jeden z nich. a Matouš se ozval: "A jak to všechno souvisí s reálným životem ?" a Jidáš to uzavřel: "Kdy už zas půjdeme dál?" Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.
A Ježíš se hořce rozplakal...


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Psáno pro Orlický deník na začátku června 2015:

Koncem března jsem měl možnost navštívit skotské městečko St Andrews. Městečko na východě Skotska se zhruba 14 tisíci obyvateli bylo pojmenováno po jednom s Ježíšových apoštolů, svatém Ondřejovi, bratrovi sv. Petra. Podle tradice byl ukřižován na kříži ve tvaru x. Říká se proto takovému kříži „svatoondřejský kříž". Běžně se s nim potkáváme před železničními přejezdy. A je také patronem Skotska, což se promítlo i do skotské vlajky, kde je znázorněn svatoondřejský bílý kříž na modrém podkladu.

Moje letošní návštěva St Andrews nebyla první. Před 22 lety jsem navštívil svého kamaráda Jamese O'Hagana, který mne do Skotska pozval a mimo jiné St Andrews ukázal. Ukázal mi nejen starobylou zříceninu katedrály, ale hlavně kříž, který je zasetý do vozovky ulice Market Street a který připomíná upálení českého husity Pavla Kravaře v roce 1433 – zajatého ve Skotsku pod jménem Paul Graw mimo jiné za šíření myšlenek Jana Husa. Je to velmi zajímavý český prvek ve městě, které je ve světě známé jako kolébka světového golfu.

Tam jsem také poprvé v ruce držel golfovou hůl, a to jsem si v té době vůbec neuvědomoval, co to místo pro golf znamená. St Andrews je totiž světovou kolébkou golfu, který se tam začal hrát snad před šesti sty lety a nachází se zde nejstarší golfové hřiště na světě. Na něm se hrají nejvýznamnější golfové turnaje, procházely se po něm ty největší golfové legendy. Dostat se na Old Course není tak jednoduché, a mně se to letos podařilo. Bylo to pro mne jako setkat se s papežem, navštívit Vatikán nebo svatou zemi.

To, co mne tam nesmírně ohromilo, je úcta k tradici. Zajímavostí je, že se na slavném Old Course nehraje golf v neděli. Kdybyste u nás zavřeli golfové hřiště v neděli, tak by jeho majitelé přišli o poměrně velké výdělky. Tam se v neděli golf nehraje, protože neděle patří Bohu a vlasti! A aby to golfisty neodlákávalo od nedělních bohoslužeb, tak je hřiště zavřeno. A protože neděle patří také vlasti, proto se odpoledne na hřišti trénuje lukostřelba.

Možná, že dnes do kostela v St Andrews už moc lidí nechodí a už vůbec nemusí bránit svou zem a už v žádném případě lukem, přesto tuto tradici pořád udržují a je to něco posvátného. Tohle Skotům závidím, a proto často opakuji, že jsem milovníkem staré dobré Anglie.

Zbigniew Czendlik

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

U většiny lidí se nevíra v určitou věc zakládá na slepé víře v jinou.
Georg Christoph Lichtenberg