Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

188.jpg
83.jpg
5.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Vysoce vážený pane prezidente,

Obracím se na Vás s prosbou o zproštění povinné vojenské služby vzhledem k obtížné rodinné situaci, ve které se nalézám:
Mám 24 let a oženil jsem se s vdovou ve věku 44 let. Má manželka má dceru ve věku 25 let; shodou okolností se stalo, že s touto dcerou mé manželky se oženil můj otec, čímž se stal mým zetěm, neboť si vzal mou dceru. V této souvislosti je má dcera zároveň i mou macechou.
Mé manželce a mně se v lednu narodil syn; toto dítě je bratrem manželky mého otce, tedy jeho švagrem. Zároveň, jakožto bratr mé macechy, je i mým strýcem, to znamená, že můj syn je mým strýcem.
Manželka mého otce, tedy má dcera, porodila na Velikonoce chlapce, který je zároveň mým bratrem, neboť je synem mého otce, a zároveň i vnukem, protože je synem dcery mé manželky.
Jsem tudíž bratrem svého vnuka, a vzhledem k tomu, že jsem manželem tchyně otce tohoto dítěte, jsem tedy v postavení otce svého otce a zároveň i bratrem jeho syna. Jsem tedy sám sobě dědečkem.
Z těchto důvodů Vás, vážený pane prezidente, prosím o zproštění vojenské služby, neboť, jak známo, zákon nedovoluje povolávat do armády zároveň dědečka, otce i syna z jedné rodiny.

Věřím, pane prezidente, že projevíte pochopení pro mou situaci.


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Apendix nebo-li Zbigniewovy nesmysly

Na svět se můžeme dívat dvojím způsobem. Prvním a základním je pozorovat dění kolem sebe očima. Pak je druhý způsob nazírání na svět, a to je srdcem. Koresponduje to s tím, co...

Číst dál...

Jestli je Bůh na prvním místě v životě člověka, všechno ostatní je tam, kde má být. Asi to už někdo jiný řekl, možná, že bych měl vědět kdo, ale nevím.
Není pravda, že lidé chudí, nemocní, postižení potřebují nás zdravé, silné a bohaté. My potřebujeme je, abychom byli více lidmi!
Matně si to vybavuji, ale četl jsem jednou dopis hladovějícího člověka z Afriky. Moc mne oslovil! Píše různým světovým institucím a děkuje, že pořádají různé kongresy, konference, že se o jeho...

Číst dál...

Siegfrid Lenz jednou napsal: "zapomnění - druhá smrt." 
Dvakrát zemřel Ježíš. První jeho smrt byla na kříži, druhá se odehrává stále! Ježíš dnes umírá zapomněním!

Tak intenzivně jak jsme schopni pociťovat emoce „záporné“ musíme zároveň prožívat i ty „pozitivní“ (a opačně). Nemůžeme prožít velký smutek, aniž bychom předtím nebo potom neprožili ohromnou radost. (ze zápočtové práce Zuzky R.).
Někdo do Návštěvní knihy napsal, že píšu psychologické a sociologické bláboly, které lze vyčíst v jakékoliv jiné knížce. S tím, že to bude o ničem, jsem počítal. Dělá mi radost, že...

Číst dál...

Co když peklo je nahoře a nebe dole?
Peklo si představujeme jako místo, kde je horko. V pekle je spíše nesnesitelná zima!
Pro mnohé je budoucnost to, co je před námi. Pro mne je budoucnost to, co je za mnou.
Uhlazený hlas a decentní úsměv na tváři charakterizuje krásné a statečné 
srdce. Takhle si představuji laskavého člověka.
Když někomu sloužím, musím se usmívat, i když to bolí.
Pokud se chci něčemu přiučit, musím pochopit, co řekl Emerson: "Každý 
je mi nějak nadřazen." Jinými slovy, i kdybych měl nevím jak velké 
postavení, jsem vždycky podřízen!
Moudrý není ten, který si uvědomuje, kolik toho ví.
Moudrý je ten, který si uvědomuje, kolik toho ještě neví!
Svatý není ten, který si uvědomuje, jak je dokonalý.
Svatý je ten, který si uvědomuje, jak je hříšný!
Nikdo není tak zlý, aby v něm nebylo něco dobrého.
Nikdo není tak svatý, aby v něm nebylo něco zlého.
Nikdy nevěřím tak, abych zítra nemohl věřit více.
Nikdy nemiluji tak, abych zítra nemohl milovat více.
Nikdy toho nevím tolik, abych se zítra nemohl naučit ještě více!
     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Abych sama sebe poznal, k tomu ti, Pane, stačí zapustit do mne kotvu bolesti. Zatáhneš za lano, a já se probudím.
Antoine de Saint Exupery