Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

187.jpg
48.jpg
166.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řkouce: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. Blahoslavení plačící... Blahoslavení tiší... Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti... Blahoslavení milosrdní... Blahoslavení čistého srdce... Blahoslavení ti, kdo působí pokoj... Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni... Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích.
Pak Šimon Petr řekl: "Máme si dělat poznámky ?" a Ondřej řekl: "A to se máme učit nazpaměť ?" a Jakub řekl: "Bude se z toho psát písemka?" a Filip se přidal: "Co z toho můžeme zapomenout?" Jan navrhl, že stačí aby se to naučil jen jeden z nich. a Matouš se ozval: "A jak to všechno souvisí s reálným životem ?" a Jidáš to uzavřel: "Kdy už zas půjdeme dál?" Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.
A Ježíš se hořce rozplakal...


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Apendix nebo-li Zbigniewovy nesmysly

Na svět se můžeme dívat dvojím způsobem. Prvním a základním je pozorovat dění kolem sebe očima. Pak je druhý způsob nazírání na svět, a to je srdcem. Koresponduje to s tím, co...

Číst dál...

Jestli je Bůh na prvním místě v životě člověka, všechno ostatní je tam, kde má být. Asi to už někdo jiný řekl, možná, že bych měl vědět kdo, ale nevím.
Není pravda, že lidé chudí, nemocní, postižení potřebují nás zdravé, silné a bohaté. My potřebujeme je, abychom byli více lidmi!
Matně si to vybavuji, ale četl jsem jednou dopis hladovějícího člověka z Afriky. Moc mne oslovil! Píše různým světovým institucím a děkuje, že pořádají různé kongresy, konference, že se o jeho...

Číst dál...

Siegfrid Lenz jednou napsal: "zapomnění - druhá smrt." 
Dvakrát zemřel Ježíš. První jeho smrt byla na kříži, druhá se odehrává stále! Ježíš dnes umírá zapomněním!

Tak intenzivně jak jsme schopni pociťovat emoce „záporné“ musíme zároveň prožívat i ty „pozitivní“ (a opačně). Nemůžeme prožít velký smutek, aniž bychom předtím nebo potom neprožili ohromnou radost. (ze zápočtové práce Zuzky R.).
Někdo do Návštěvní knihy napsal, že píšu psychologické a sociologické bláboly, které lze vyčíst v jakékoliv jiné knížce. S tím, že to bude o ničem, jsem počítal. Dělá mi radost, že...

Číst dál...

Co když peklo je nahoře a nebe dole?
Peklo si představujeme jako místo, kde je horko. V pekle je spíše nesnesitelná zima!
Pro mnohé je budoucnost to, co je před námi. Pro mne je budoucnost to, co je za mnou.
Uhlazený hlas a decentní úsměv na tváři charakterizuje krásné a statečné 
srdce. Takhle si představuji laskavého člověka.
Když někomu sloužím, musím se usmívat, i když to bolí.
Pokud se chci něčemu přiučit, musím pochopit, co řekl Emerson: "Každý 
je mi nějak nadřazen." Jinými slovy, i kdybych měl nevím jak velké 
postavení, jsem vždycky podřízen!
Moudrý není ten, který si uvědomuje, kolik toho ví.
Moudrý je ten, který si uvědomuje, kolik toho ještě neví!
Svatý není ten, který si uvědomuje, jak je dokonalý.
Svatý je ten, který si uvědomuje, jak je hříšný!
Nikdo není tak zlý, aby v něm nebylo něco dobrého.
Nikdo není tak svatý, aby v něm nebylo něco zlého.
Nikdy nevěřím tak, abych zítra nemohl věřit více.
Nikdy nemiluji tak, abych zítra nemohl milovat více.
Nikdy toho nevím tolik, abych se zítra nemohl naučit ještě více!
     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
Sv. Jan Bosco