Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

163.jpg
93.jpg
83.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je řkouce: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. Blahoslavení plačící... Blahoslavení tiší... Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti... Blahoslavení milosrdní... Blahoslavení čistého srdce... Blahoslavení ti, kdo působí pokoj... Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni... Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích.
Pak Šimon Petr řekl: "Máme si dělat poznámky ?" a Ondřej řekl: "A to se máme učit nazpaměť ?" a Jakub řekl: "Bude se z toho psát písemka?" a Filip se přidal: "Co z toho můžeme zapomenout?" Jan navrhl, že stačí aby se to naučil jen jeden z nich. a Matouš se ozval: "A jak to všechno souvisí s reálným životem ?" a Jidáš to uzavřel: "Kdy už zas půjdeme dál?" Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti.
A Ježíš se hořce rozplakal...


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Apendix nebo-li Zbigniewovy nesmysly

Nemám dobrou náladu. Smišťa je vážně nemocný. Vzpomínám, jak jsme spolu 
sloužili mši na Zelený čtvrtek. Pak jsme si něco dobrého dali. Už si ani
nepamatuji, kdy to bylo naposledy...

Číst dál...

Tak se konečně vracím na naše stránky. Pomalu se vracím i ke každodenním 
povinnostem.
Díval jsem se na pohřeb...

Číst dál...

Dostal jsem e-mail s iluzorními obrázky. Asi jsme se s nimi všichni setkali. Kruh vypadá jako elipsa a rovnoběžné čáry vypadají, jakoby se sbíhaly...

Číst dál...

Dnes jsme četli v kostelech příběh o vzkříšení Lazara. Více než 
vzkříšení těla potřebujeme...

Číst dál...

Dnes je MDŽ. Vzpomínám na jednoho pana faráře, který si tento svátek moc pochvaloval. Protože život farnosti se těžko obejde bez pomoci mnoha žen, využíval tento den, aby všem připravil nějakou pozornost a pozval je na faru...

Číst dál...

Otevřel jsem šanon, ve kterém mám spoustu různých méně nebo více zajímavých poznámek, citátů, různých svých projevů nebo kázání. Prostě všechno to důležité, o co...

Číst dál...

Miroslav Kuťák ve svém zajímavém článku Kostel MM, uveřejněném na našich stránkách, cituje jednu lékařku: "Kdyby každý dělal to, co má, tak by všechno...

Číst dál...

Znám lidi, kteří dokážou tak bojovat za toleranci, že jsou netolerantní. Bojují za...

Číst dál...

Po každé, když navštívím otce Smištíka, dovezu si pár moudrých poznámek. 
Jedna z nich, kterou mám před sebou, zní: "Žádný z nás nesežral

Číst dál...

Dívám se na tu naši kostelní věž, poškozenou Emmou. 
Věže to nemají lehké. Když pod věží fouká, na věži je pořádný vítr. Když přijde bouřka, věž je tou nejvíce ohroženou. Věže nás chrání tím, že na sebe stahují blesky. Věže

Číst dál...

Asi hodně návštěvníků dnešních bohoslužeb odejde z kostelů s pocitem, že se dnes četlo hodně dlouhé Evangelium. To dlouhé Evangelium jsem

Číst dál...

Jsem rád, že máme březen. Přesto, že to dnes tak nevypadá, ve vzduchu je cítit jaro! Před týdnem bylo počasí skutečně jarní. Dobře si to pamatuji, protože

Číst dál...

Tak konečně vstupuji na naše internetové stránky. Aniž bych to plánoval, je to na den, který se opakuje co čtyři roky.

Číst dál...

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Tomu, kdo usiluje o spravedlnost, ačkoli ví, že mu tím vzniknou jenom nevýhody, patří požehnání Boha.
Sv. Jan Nepomucký