Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

165.jpg
308.jpg
205.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Proč Bůh nemá titul CSc.?
1.Má jenom jednu známou publikaci.
2.Ta je v hebrejštině.
3.Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4.Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
5.Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
6.Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?
7.Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8.Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
9.Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
10.Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
11.Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
12.Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
13.Nechal za sebe učit svého syna.
14.První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc.
15.I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
16.Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Apendix nebo-li Zbigniewovy nesmysly

Tisíckrát jsem se snažil seknout s kouřením. Tisíckrát se mi to nepodařilo. Kouření prostě miluji a zůstane pro mne do konce života velkou vášní. Proto jsem se rozhodl, že...

Číst dál...

Láska a průjem přichází nečekaně. Někdy stejně rychle odchází…
Vzpomínám dnes na jednoho skvělého profesora morální teologie, který mě učil. Říkával: „Všechno můžu, co nemůžu, jen pomalu a opatrně“.
Zazní to možná jako alibi pro můj nezdravý způsob života, ale není důležité přemýšlet nad tím, jak dlouho tady budu žít. To je v Božích rukou. V mých rukou je, jaký to bude život. Ne kvantita, ale kvalita života je důležitá.
Není důležité, s kým usínám, ale s kým vstávám...
V roce 1848 Karel Marx a Bedřich Engels vydali svůj Komunistický manifest. Byl reakcí na sociální poměry a zároveň obsahoval protikřesťanský osten. Katolická církev oficiálně...

Číst dál...

Liz Taylor kdysi měla říct: "Lituji všech svých hříchů, ale nejvíce těch, které jsem neudělala." Možná se někdo pohorší nad tím, že taková slova uvádím na našich stránkách, ale...

Číst dál...

Tři "moje" civilizační problémy: 

1. Co jíst, abych neztloustl!
2. Kde zaparkovat! 
3. Kam na dovolenou!

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Mám ještě jiné přátele, a to jsou nepřátelé mých nepřátel.
Nejsem autorem těchto slov, ale moc mne oslovila: "Celý život jsem se modlil, aby se z lidí stali křesťané. Dnes se modlím, aby se z křesťanů stali lidé."
Sloužit lidem může jen inteligentní člověk.
Žijeme ne proto, abychom dělali. Žijeme, abychom něco udělali. Lituji ty, kteří celý život pracovali a nic neudělali...
Jakub a Jan nosí jméno synové hromu, protože chtěli poslat blesk na ty, kteří Ježíše nepřijali. On jim to zakázal. Ježíš je hromosvodem, který chrání každého člověka...

Číst dál...

O tom, že jsem egoista, vím už dlouho. I když jsem si toho vědom, moc by mne mrzelo, kdyby mi to někdo řekl do očí. Stejně mne zamrzí, když se o tom přesvědčím sám na...

Číst dál...

Blíží se podzim. Ještě pár dnů a stromy přijdou o to, co je dělalo tak krásnými, o listí. V případě některých stromů to tak úplně nebude. Podzim odhalí, že na nich...

Číst dál...

"Kdo je moje matka, kdo jsou moji bratři?" ptá se Ježíš.
"Ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho žijí!" 

Kdybych ...

Číst dál...

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Věřím na slunce, i když nesvítí, věřím na lásku, i když ji necítím, věřím v Boha, i když mlčí.
Nápis na zdi židovského ghetta