Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

246.jpg
315.jpg
128.jpg


! VAROVÁNÍ !

Těmito myšlenkami budu vědomě a dobrovolně porušovat přikázání nesesmolíš a jejich čtení může vážně a nenávratně poškodit Váš duchovní život.

Apendix nebo-li Zbigniewovy nesmysly

Tisíckrát jsem se snažil seknout s kouřením. Tisíckrát se mi to nepodařilo. Kouření prostě miluji a zůstane pro mne do konce života velkou vášní. Proto jsem se rozhodl, že...

Číst dál...

Láska a průjem přichází nečekaně. Někdy stejně rychle odchází…
Vzpomínám dnes na jednoho skvělého profesora morální teologie, který mě učil. Říkával: „Všechno můžu, co nemůžu, jen pomalu a opatrně“.
Zazní to možná jako alibi pro můj nezdravý způsob života, ale není důležité přemýšlet nad tím, jak dlouho tady budu žít. To je v Božích rukou. V mých rukou je, jaký to bude život. Ne kvantita, ale kvalita života je důležitá.
Není důležité, s kým usínám, ale s kým vstávám...
V roce 1848 Karel Marx a Bedřich Engels vydali svůj Komunistický manifest. Byl reakcí na sociální poměry a zároveň obsahoval protikřesťanský osten. Katolická církev oficiálně...

Číst dál...

Liz Taylor kdysi měla říct: "Lituji všech svých hříchů, ale nejvíce těch, které jsem neudělala." Možná se někdo pohorší nad tím, že taková slova uvádím na našich stránkách, ale...

Číst dál...

Tři "moje" civilizační problémy: 

1. Co jíst, abych neztloustl!
2. Kde zaparkovat! 
3. Kam na dovolenou!

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Mám ještě jiné přátele, a to jsou nepřátelé mých nepřátel.
Nejsem autorem těchto slov, ale moc mne oslovila: "Celý život jsem se modlil, aby se z lidí stali křesťané. Dnes se modlím, aby se z křesťanů stali lidé."
Sloužit lidem může jen inteligentní člověk.
Žijeme ne proto, abychom dělali. Žijeme, abychom něco udělali. Lituji ty, kteří celý život pracovali a nic neudělali...
Jakub a Jan nosí jméno synové hromu, protože chtěli poslat blesk na ty, kteří Ježíše nepřijali. On jim to zakázal. Ježíš je hromosvodem, který chrání každého člověka...

Číst dál...

O tom, že jsem egoista, vím už dlouho. I když jsem si toho vědom, moc by mne mrzelo, kdyby mi to někdo řekl do očí. Stejně mne zamrzí, když se o tom přesvědčím sám na...

Číst dál...

Blíží se podzim. Ještě pár dnů a stromy přijdou o to, co je dělalo tak krásnými, o listí. V případě některých stromů to tak úplně nebude. Podzim odhalí, že na nich...

Číst dál...

"Kdo je moje matka, kdo jsou moji bratři?" ptá se Ježíš.
"Ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho žijí!" 

Kdybych ...

Číst dál...

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te.
Stvořil jsi nás pro sebe, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v (Tobě.)

Sv. Augustin, Vyznání