Rozhovor s katechetkou Mgr. Marií Svobodovou

 

rozhovor

Výuka náboženství není jen suma informací, ale především vztah a vedení těch nejmenších v otázkách, které se dotýkají bytostně každého z nás. Být dítětem, znamená mít otevřené oči s důvěrou a nadšením, být dítětem, znamená objevovat i věci skryté a zdánlivě samozřejmé, být dítětem, znamená žít v naději... Ovšem být dospělým, znamená někdy oslepnout, ztratit cit a důvěru pro věci hodnotné a vzácné a začít "život  přepočítávat" příliš materialisticky. A právě proto je někdy dobré se navracet k zdravému idealismu, k tomu podstatnému co je v nás a mít stále odvahu žít a věřit. S úctou se skláním před těmi, kteří se jakýmkoli způsobem dětem věnují a dávají jim svůj život a čas. S úctou se skláním především k ženám, které výuku v naší farnosti zajišťují. Jako výraz poděkování jsme připravili krátký rozhovor s katechetkou Mgr. Marii Svobodovou, která do Lanškrouna od září 2015 obětavě dojíždí. Rádi bychom Vám ji v následujícím rozhovoru představili:

Jak jste se k výuce náboženství v naší farnosti dostala a odkud dojíždíte? 

To byla shoda různých okolností. Toto místo bylo nabídnuto mé kamarádce (také z Letohradu), která pracuje v Lanškrouně jako charitní sestra, a ona dala vědět mně. Tak jsem se zde objevila…

 

I k výuce náboženství bývá potřebné určité vzdělání a také životní zkušenost. Jakou školu jste studovala?        

Když mi děti začaly trochu odrůstat, zjistila jsem, že mám ještě nějaké nevyužité kapacity, rozhodla jsem se pro další studium a teologie se mi zdála zajímavá a důležitá – ono není snadné mluvit o víře a neumět argumentovat. Vystudovala jsem Náboženskou výchovu na UHK, potom v Praze na Teologické fakultě Teologické nauky.

 

Máte nějaké předchozí zkušenosti s výchovou dětí, nebo přímo prací s dětmi.

S dětmi pracuji celý život. Je to i dáno tím, že mám sama sedm dětí.  A od svých jsem postupně vycházela k druhým – různé dobrovolnické akce a tvoření s dětmi. Také jsem nějakou dobu pracovala v dětském domově.

 

Co Vás na výuce náboženství baví, co Vás motivuje nebo těší?  

Náboženství je dost specifický předmět a má svá pravidla, ale skýtá také i spoustu možností, jak k tomuto předmětu přistupovat. Děti jsou originální a stále překvapují. A při výuce nevyučujeme jenom my je, ale i oni nás.

 

Mohla byste se s námi podělit o nějaký zážitek z náboženství, který Vás pobavil či oslovil?     

Těch by bylo víc. Ale řeknu jeden, který mi připadá opravdu vtipný. Zadala jsem dětem odpovědět na několik otázek, ale napsaných šifrou, aby u toho musely víc přemýšlet, a jeden chlapec mi napsal  odpověď v morseovce. S vítězoslavným úsměvem. No, moje morseovka už opravdu není moc dobrá…

 

Budete chtít ve výuce náboženství u nás ve farnosti pokračovat i v příštích letech? Jste spokojena? 

Potkala jsem v Lanškrouně spoustu milých lidí a skvělých dětí.  Pokračovala bych ráda, líbí se mi tu.

 

Domníváte se, že i dospělí by měli občas prodělat „ hodinu náboženství“ příp. nějakou katechezi pro dospělé, aby si zopakovali některé základní pravdy víry?

Já mohu mluvit jenom za sebe. Považuji za velký dar, že jsem mohla studovat. Nejen proto, co mi to pomohlo osvětlit, ale také proto, že jsem potkala lidi, které to opravdu zajímalo. Ať vyučující, nebo spolužáky. A diskuze s nimi byly živé a obohacující.  Po téhle partě lidí se mi stýská… Když jsem začala studovat, myslela jsem si (dost pyšně), že něco vím. Mnohokrát jsem se přesvědčila, jak málo toho bylo… a člověk taky zapomíná… Takže – ano, bylo by to fajn, prodělat občas „hodinu náboženství.“

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme paní Svobodové, aby se jí u nás ve farnosti líbilo.

(rozhovor připravili Jana a Miroslav Kuťákovi)

DSCN4523

 

DSCN4528

 

DSCN4526