Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

168.jpg
72.jpg
51.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Stáli jednou v jakési frontě dva pánové. Když už to trvalo delší dobu, otočil se jeden na druhého a začal: – Víte, ta doba dneska je dost hrozná, pořád nějaké zločiny, teď ten terorismus, katastrofy... Nechtěl byste se o tom něco dozvědět? – Nechtěl. Chvíle ticha, pak druhý pokus: – A ta dnešní mládež, to je strašné, morálku to žádnou nemá, pořád jen ty diskotéky, alkohol, drogy, sex – nechtěl byste se dozvědět, proč to tak je a co s tím? – Nechtěl. Opět ticho. – A jestlipak víte, že existuje jedna stará kniha, která se jmenuje Bible, a tam je úplně všechno, co potřebujete pro život, jak přežít tuhle dobu, jak se zachránit; nechtěl byste se o tom něco dozvědět? – Nechtěl. Po rozpačitém tichu se první muž vzchopil k poslednímu pokusu: – A víte, že Hospodin slíbil, že nás zachrání a že nás nenechá padnout, že se o nás postará? Nechtěl byste se o tom něco dozvědět? – Nechtěl. Ale to už se dostali na řadu. Když pak odcházeli, zavolal druhý muž na prvního: – A teď vy, pane. Nechtěl byste se dozvědět, jak zní jedenácté přikázání? – No chtěl! – Mě neoblafneš!

Večery chval

jesus1

Kamarád mi zaslal před pár dny pozvánku na Večer chval. Bylo by ale příliš laciné a vpravdě pisatelsky neuctivé, abych se spokojil s pouhým oznámením. A tak jsem požádal strýčka Googla co mi poradí ohledně tématu Večery chval. A bylo toho hodně a bylo to pěkné a povzbudivé. Jako první mi vyhledávač nabídl farnost Havlíčkův Brod. Nikdy jsem toto město neznal, a pokud ano, tak ve spojení s hláškou, že někoho brzy odvezou do Havlbrodu aneb na psychiatrii... Později jsem při osobním kontaktu s městem ocenil s rodinou restauraci  Hotelu U zlatého lva na náměstí. Výborné jídlo a pozorná obsluha. Ale zpět k tématu více spirituálnímu :) ... Havlíčkobrodská farnost inzeruje:

 

Chceme se společně setkávat k modlitbám a chvalám jako Církev. Modlit se za proměnění našich životů, za probuzení v našem městě. Nezáleží na tom z jaké jsme denominace a prostředí, ale na tom že věříme Ježíši Kristu. Chceme být sjednoceni ve chvále a volat k živému Bohu. Nechceme se scházet kvůli hudbě či zpěvu, ale kvůli tomu, abychom skrze hudbu (úžasný Boží dar) oslavovali Boží jméno, a zvěstovali Pána Ježíše Krista těm, kteří Ho ještě neznají jako Spasitele.

Je to vyznání, které má výrazné superlativy hodné letničního sboru, ale vyjadřuje rozhodnutí a odvahu. Není zajisté určeno spáčům na vavřínech, docházkářům či plničům, kteří si své odfajfkují a dál vykračují nerušené po vyšlapaných pěšinkách. Evangelium je zpráva, radostná zpráva o vykoupení, o spáse v Kristu, radostná zpráva o Lásce, která napříč zachraňuje svět. Nikdo není majitel pomyslné pravdy nebo pravd, v majetku toho Nejvyššího jsme pouze my lidé a vše co k tomu patří. Sebelepší lidská snaha, jakékoli lidské snažení a to i umělecká díla nebo vrcholné technické vynálezy jsou k ničemu, pokud se neopírají o úctu k pravdě, úctu ke kráse a nenalézají oporu v službě druhým a službě Bohu. Slovo služba zní možná až příliš křečovitě, ale dle mého je to výraz určité rezonance a úcty, kterou můžeme projevovat svým životem Tomu, který nám ho dal. Každý má šanci na zcela osobní rovině sestoupit do hlubin své duše a reflektovat své činy i slova a vidět pilíře i horizonty svého života - v kontextu s pospolitostí těch, kteří nás obklopují. Výraz společenství neboli communio je velmi důležitý a proto i zmiňované Večery chval nabízejí společnou modlitbu a společná setkání. Jak je psáno ve Starém zákoně: "Není dobré být člověku samotnému..." (Gen 2.18) a v Novém zákoně: "Kde se dva nebo tři sejdou ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich". (Mat 18.20)

Kamarád mi zasílal pozvánku na Večery chval v Moravské Třebové. Konají se 16.12.2017 v 20.00 hodin. v klášterním kostele. http://www.farnostmt.cz/ohlasky-10-02-2017/ Požádal jsem ho o bližší informace. Pořádá to jeden manželký pár a setkání trvá něco přes hodinku. Schola zpívá krásné chvály a na plátno se promítají slova, aby se mohli i ostatní přidat. Mezi jednotlivými chválami organizátoři pronášejí slova k zamyšlení. Ke konci je adorace, vystavená monstrance a do mikrofonu, který koluje, může každý říci nějakou přímluvu nebo chválu. Setkání je ukončeno požehnáním. Je to pozvánka, kterou velmi rád zveřejňuji jako inspiraci pro lidi z farnosti, protože podívat se někdy za humna je potřebné, to věděl nejenom Kryštof Kolumbus se svou Santa Maria ;)

 

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nedokážu žít bez lásky. Vždycky jsem mluvil, jednal a psal veden jen láskou.
Antoine de Saint Exupery