Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

114.jpg
317.jpg
250.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha: "Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!" Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká: " Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš do cesty..."

Večery chval

jesus1

Kamarád mi zaslal před pár dny pozvánku na Večer chval. Bylo by ale příliš laciné a vpravdě pisatelsky neuctivé, abych se spokojil s pouhým oznámením. A tak jsem požádal strýčka Googla co mi poradí ohledně tématu Večery chval. A bylo toho hodně a bylo to pěkné a povzbudivé. Jako první mi vyhledávač nabídl farnost Havlíčkův Brod. Nikdy jsem toto město neznal, a pokud ano, tak ve spojení s hláškou, že někoho brzy odvezou do Havlbrodu aneb na psychiatrii... Později jsem při osobním kontaktu s městem ocenil s rodinou restauraci  Hotelu U zlatého lva na náměstí. Výborné jídlo a pozorná obsluha. Ale zpět k tématu více spirituálnímu :) ... Havlíčkobrodská farnost inzeruje:

 

Chceme se společně setkávat k modlitbám a chvalám jako Církev. Modlit se za proměnění našich životů, za probuzení v našem městě. Nezáleží na tom z jaké jsme denominace a prostředí, ale na tom že věříme Ježíši Kristu. Chceme být sjednoceni ve chvále a volat k živému Bohu. Nechceme se scházet kvůli hudbě či zpěvu, ale kvůli tomu, abychom skrze hudbu (úžasný Boží dar) oslavovali Boží jméno, a zvěstovali Pána Ježíše Krista těm, kteří Ho ještě neznají jako Spasitele.

Je to vyznání, které má výrazné superlativy hodné letničního sboru, ale vyjadřuje rozhodnutí a odvahu. Není zajisté určeno spáčům na vavřínech, docházkářům či plničům, kteří si své odfajfkují a dál vykračují nerušené po vyšlapaných pěšinkách. Evangelium je zpráva, radostná zpráva o vykoupení, o spáse v Kristu, radostná zpráva o Lásce, která napříč zachraňuje svět. Nikdo není majitel pomyslné pravdy nebo pravd, v majetku toho Nejvyššího jsme pouze my lidé a vše co k tomu patří. Sebelepší lidská snaha, jakékoli lidské snažení a to i umělecká díla nebo vrcholné technické vynálezy jsou k ničemu, pokud se neopírají o úctu k pravdě, úctu ke kráse a nenalézají oporu v službě druhým a službě Bohu. Slovo služba zní možná až příliš křečovitě, ale dle mého je to výraz určité rezonance a úcty, kterou můžeme projevovat svým životem Tomu, který nám ho dal. Každý má šanci na zcela osobní rovině sestoupit do hlubin své duše a reflektovat své činy i slova a vidět pilíře i horizonty svého života - v kontextu s pospolitostí těch, kteří nás obklopují. Výraz společenství neboli communio je velmi důležitý a proto i zmiňované Večery chval nabízejí společnou modlitbu a společná setkání. Jak je psáno ve Starém zákoně: "Není dobré být člověku samotnému..." (Gen 2.18) a v Novém zákoně: "Kde se dva nebo tři sejdou ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich". (Mat 18.20)

Kamarád mi zasílal pozvánku na Večery chval v Moravské Třebové. Konají se 16.12.2017 v 20.00 hodin. v klášterním kostele. http://www.farnostmt.cz/ohlasky-10-02-2017/ Požádal jsem ho o bližší informace. Pořádá to jeden manželký pár a setkání trvá něco přes hodinku. Schola zpívá krásné chvály a na plátno se promítají slova, aby se mohli i ostatní přidat. Mezi jednotlivými chválami organizátoři pronášejí slova k zamyšlení. Ke konci je adorace, vystavená monstrance a do mikrofonu, který koluje, může každý říci nějakou přímluvu nebo chválu. Setkání je ukončeno požehnáním. Je to pozvánka, kterou velmi rád zveřejňuji jako inspiraci pro lidi z farnosti, protože podívat se někdy za humna je potřebné, to věděl nejenom Kryštof Kolumbus se svou Santa Maria ;)

 

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Věz, že když vstupuješ do chrámu, Bůh tě nesoudí, nýbrž přijímá.
Antoine de Saint Exupery