Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

143.jpg
294.jpg
104.jpg

Bůh je altruista....

karel GottViděl jsem jedno, zatím nepublikované krátké regionální video, kde náš farář Zbyšek zmiňuje část písně pro Karla Gotta a jeho dceru, v které zaznívá  - dobrák, altruista... Tolikrát jsem tu píseň slyšel a teprve zmínka o ní a altruistovi od pana faráře mne donutila si najít celý text a ocenit, jak se Richard Krajčo fantasticky snažil. Když si pročítám text a dostanu se k pasáži : ....že kořínek tvůj je tuhý jak kmen, stromy však dorostou, nezapomeň. Ale v korunách vedou tisíce tras, na konci každé sejdem se zas.... tak musím hluboce smekat nad textařem, který to měl za pár hodin hotové a obsahově tak silné.

Ale vrátím se k onomu altruistovi :) V případě písně je Bůh označen za dobráka a altruistu... Jak to?, vykřikl jeden ortodoxní zbožný muž, vždyť je tu na světě plno bolesti a jak jako altruista, když pořádně se Sodomou a Gomorou zatočil? A co Osvětim a vůbec, jak si to představuje umělec, tak zlehčovat roli Hospodina? Další žena se přidá a dodá, že pořádek musí být a o Bohu se nežertuje a když mu něco sdělit, tak rovnou latinsky a jenom v kostele. Tam prý Bůh nejlépe slyší. Jiná zase dodá, zda mistr Gott pravidelně snad chodil na mši svatou a že to není jen tak chovat se altruisticky, zvláště když Mařenka odvedle ji tak ráda pomlouvá... Další, lehce liberální mladík se přidá slovy, že Gott rozhodně nebyl také altruista, když řečnil na antichartě a pronášel slova jako překrásná socialistická země....a ve jménu socialismu a míru.... A další prohlásí, že je mu to všecko vlastně fuk a že Bůh má své Sodomy a Gomory a člověk své Hirošimy a Nagasaki... Ale nechte to být chytráci, vstoupí do řeči sportovně oblečený mladík, na hokeji máme jasná pravidla a kdo je poruší, dostane za uši a trenér nám pěkně nakládá a rozhodně to altruista není, vycedí z nás poslední kapky potu... Pro altruismus není místo. Mám ráda pořádek, dodá ale chvatně žena v zástěře a začne na pavlači věšet prádlo a náhle se rozevře protější okno a z něho se line melodie a slova ....na všechny z tvých cest, svítím ti dááááál.... Konec písně Karla Gotta doznívá.... Muž té ženy, invalida, se pomalu pohne na kolečkovém křesle, zapálí si cigaretu a se zalíbením spočine pohledem na ženě, která ho celý život milovala a neopustila ani po nešťastném zranění, které utrpěl.... Svítila mu na jeho cestu.

A o tom je život. Každý je zcela rovnocenně na cestě k Tomu, který nás nekonečně obdaroval možnostmi, které máme a také přáteli a blízkými s kterými můžeme prožívat jedno velké dobrodružství zvané život.

Potkal jsem nedávno dobrého kamaráda z nedaleké obce, vzácně přemýšlivého.  Mluvil o tom, že láska není emoce, ale především touha a rozhodnutí přát druhému dobro. A o tom to skutečně asi je. Bůh je ALTRUISTA doklaplo mi nyní, umožňuje nám poznat dobro a uskutečňovat dobro a druhým to dobro i přát. Kolik lidí odmítne tuto nabídku a kolik lidí ji uskutečňuje? Smrt Krista na kříži nebyl počin zbožného fundamentalisty, okázalého exhbicionisty či duchovního Hérostrata. Svou obětí, krví a svou Láskou, svou vydaností až za hranice možného, převzal a přebírá naše přestoupení a chyby a snaží se nás stále učit tomu, co to skutečná láska je. Přát dobro tomu druhému, navzdory všemu. Obětovat něco ze sebe. Odstoupit od svých sobeckých zájmů a chápat to podstatné... 

Bůh je skutečně altruista :) Tímto děkuji tvůrcům videosnímku a potažmo panu  faráři co na něm tato slova zmínil. Pochopil jsem další atribut Boží ;)

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Ateisté jsou jediní, kteří zůstávají věrni bohu, na nějž nevěří.
Gabriel Laub