Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

105.jpg
229.jpg
72.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Přijdou do nebe řidič autobusu a farář. Svatý Petr pozve dovnitř řidiče a farářovi řekne, aby počkal. Farář se samozřejmě naštve a povídá: "Proč mám já, zbozný člověk, který celý život věrně slouží bohu, čekat na vstup do nebe kvůli nějakému řidiči?" Svatý Petr na to: "Tak podívej, když ty jsi v kostele kázal, tak všichni spali, zato když on řídil, všichni se modlili!"

Dialog & Svoboda

slave           Dialog znamená rozvíjet a probouzet touhu chápat věci kolem sebe a rozvíjet formy diskuze, které jsou prospěšné a mají směr a hlavně cíl. Dialog vytváří stanoviska, upřesňuje komunikační pozice účastníků. Dialog není o přetlačování nebo zákopových válkách, natož negacích toho druhého. Dialog s Bohem znamená totéž, i když ta větší strana tak zdánlivě mlčí a ponechává nás někdy jakoby napospas otázkám či přímo na holičkách.

            Nedávno zemřel filosof Erazim Kohák a mne se velmi líbilo, jak dokázal sdělovat, „že věřit, znamená klást si otázky a nikoli ulpívat na jakési bezmyšlenkovitosti natož fundamentalismu. Člověk věřící prý musí být člověk myslící, musí být otevřen otázce, kterou Bůh stále klade… a musí to stále znovu promýšlet…. Například i ve Vyznání víry….“ A tak řešení musí člověk vždy hledat, nezůstat pouze v dogmatických rovinách ultimativních odpovědí a nebo v mentální i fyzické nečinnosti.

            Bible vyzývá k přemýšlení a ověřování pravdy, nabyté zkušenosti. Ignorace, majetnictví „pravdy“ či uzavřenost v kruhu vlastních odpovědí vede k tzv. svaté slepotě, jak tomu soukromě říkám. A je úplně jedno, zda oblečené do hávu nekritického intelektualismu a nebo obyčejné lidské nevzdělanosti či sociální ignorace. Jako lidé jsme povoláni ke svobodě. Je to vzácný dar, který nebyl a nebude nikdy doceněn. Mnoho režimů a to i moderních dokáží o svobodě sice mluvit, ale i o svobodu okrádat a nebo různé svobody v zájmu státu a společnosti ukrajovat. Važme si daru svobody, která s sebou ale nese stejný díl odpovědnosti na kterou tak málo lidí slyší.

          Být svobodný, je velký dar. Své o tom vědí otroci, kteří byli za římského státu v závěti svého pána propuštěni na svobodu. A tak společně můžeme propustit ze svého srdce i to, co nás zotročuje. „Propustit otroka“ :). A někdy to bývá obyčejná nevraživost, neschopnost naslouchat druhému, pohodlnost a sebeuspokojení, které pramení ze sobectví a neschopnosti ocenit a vnímat druhého člověka. A tak tedy propusťme otroka - "Servus meus liber esto!" - Můj otrok budiž svoboden….   /☻mk

Image The Star In Bethlehem of Judea   Jesus the Gift of Freedom   The Truth Will Set You Free.  John 831-32 ESV

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.
George Sandová