Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

301.jpg
53.jpg
303.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Porodní babka, která zaslouženě odrodila stovky dětí, přijde do nebe a svatý Petr ji přemlouvá: "Tys byla taková starostlivá a dobrá. Zůstaň ještě na zemi a pomáhej ženám v bolesti stejně tak jako dosud, jen ty to umíš tak dobře."
Porodní babka nato odpoví: "Víš, svatý Petře, nemohu se již více dívat, jak ženy trpí a otcové dětí si mezitím užívají."
"To není problém, zařídím to, aby při každém tvém porodu otcové dětí trpěli stejně jako rodičky."
Tak se babka vrátí nazpět a hned ji volají k porodu. Žena se svíjí v bolestech na posteli a manžel sedí u okna, chlastá pivo a příšerně se chechtá.
"Vas nic neboli?" ptá se babka.
"Ne, mě ne, ale podívejte se ven z okna na toho kominíka. Svíjí se na té střeše, jako kdyby byl v posledním tažení!"

Misal.cz

obrazekBlíží se Velikonoce a na doporučení P. Zbigniewa je vhodné na období Svatého týdne a Velikonoc využít například mobilní liturgickou aplikaci Misál. Podrobnosti k tomuto a další užitečné odkazy a informace lze nalézt zde: http://www.liturgie.cz/ke-stazeni   ... >>>

Vzhledem k situaci, která je, se společenství Církve posouvá na přechodnou dobu více od oltáře a chrámů do prostoru rodin a domácích "stolů" a "krbů".  Věřící se tak mohou naučit prožívat svou víru v odloučenosti od tradičních forem i širšího společenství. Dává to ale každému jednotlivci i možnost objevovat úhly vztahů na které nebyli dosud uvyklí. Duchovní liturgický komfort je nahrazen osobní odpovědností a aktivitou. Není to nic nového. Byla dlouhá období v dějinách Církve, kdy určitá území byla na dlouho opuštěna a církevní správa neexistovala a přesto zde křesťané žili. A mnohdy byla i období, která byla trpká a nelehká a právě v takových obdobích se ukazovala skutečná vazba na Toho, který daroval život každému z nás...

Blížící se velikonoční doba hlouběji přibližuje mystérium oběti Ježíše Krista a možná by člověk měl právě v této "koronavirové době" prohloubit svou pokoru, nově nalézat kolena na kterých se klečí a víru, která dává životu smysl. Mluví se nyní často o seniorech, jak jsou ohroženi a jak umírají... Dovolím si tedy předložit pár povzbudivých a nadějných slov a vzpomínek od skvělého 97 letého seniora P. Holoty :) - příjemný poslech: https://www.youtube.com/watch?v=IPA5GNzMUtM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19TpHD-B0WFTF-Np4rJWA_gc_KPBADl9hlrnUfJD3V4OPcXtJRt_0t-TM

 

https://www.katyd.cz/clanky/ziju-pritomnym-okamzikem.html

 

8k

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Tvá pyramida nemá smysl, jestliže nekončí v Bohu.
Antoine de Saint Exupery