Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

272.jpg
130.jpg
237.jpg

Světlo - naděje

svíce u křížeeSvětlo nám ukazuje cestu, přináší naději a jistotu, že náš život má smysl. Zbavuje nás beznaděje a strachu a přináší poselství o dobrém a spravedlivém Bohu. Blíží se krásné svátky, svátky vánoční, které lidé na světě vždy a za jakékoli situace prožívali radostně v lásce a přátelství. Kéž tato svíce co právě hoří u paty kříže u kostela sv. Václava je symbolem naděje a stejně tak každá svíce, kterou zapalíme v těchto dnech.

Kéž nám nejenom toto pomůže povznést se nad současnou dobu v které chodíme zahaleni jako mumie, šedivé mraky plní oblohu, média nás zahlcují různorodými informacemi a nejistota je na denním pořádku. Vydatný přísun vitamínu C a D či jakákoli vakcína nás nikdy nezachraní, zachrání nás jedině to, pokud ze svého života učiníme něco krásného a smysluplného a budeme nadějnými a vytrvalými poutníky na cestě životem. Na Cestě, na které nejsme sami. Světlo nám ukazuje trvanlivost naděje. V Janově evangeliu čteme: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“

svíce u křížee

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Teprve chudoba naučí člověka hospodařit s bohatstvím,
kterým ho zahrnuje Bůh.

Pavel Kosorin