Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

156.jpg
287.jpg
281.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Mojžíš, Ježíš a starý pán spolu hrají v nebi golf. Mojžíš zahajuje hru. Usadí míček míří k jamce za jezírkem a odpálí. Míček letí a padá do jezírka. Mojžíš však zvedá hůl, vody se rozestupují a míček se po vodním dně dokutálí na břeh 2 metry od jamky. Ježíš nechce zůstat pozadu. Připraví míček a střílí stejným směrem. Ale i jeho míček se pomalu snáší na hladinu jezírka. Ježíš zvedá svou hůl a míček se po dopadu na vodní hladinu, navzdory přírodním zákonům, po hladíně dokutálí ke břehu. Zastaví se metr od jamky. Na řadě je starý pán. Ledabyle ťukne do míčku a ten se odrazí doprostřed jezírka. Tam se zázračně odrazí a letí k nebi. Letadlo nad golfovým hřištěm ho odpinkne na dálnici. Míček se zařadí do levého pruhu a předjede tirák s návěsem. Odbočí zpět k hřišti, proletí branou, po cestičce se dokutálí k jamce a spadne přímo do ní. Ježíš rozzlobený říká dědovi: "Tati, přišli jsme si zahrát, nebo machrovat?"

ON JE

vlikonoceDiody nehlučně mrkají v kostelní věži a servery jemně předou,

hodiny odměřují čas a jen starý zvon v báni se nade vším krčí

a jeho dubová hlava pevně svírá otěže den za dnem. Srdce zvonu mlčí.

Antény vystaveny do všech stran.

Prostorem se míhají informace a příjemci hypnotizují

v domácnostech monitory a mobilní telefony.

Vše je tak trochu distanční, sterilní, odloučené.

Smutné a bezživotné. Den za dnem...

 

Křtitelnice vylita, kropenky prázdné, ruce se k pozdravu nezdvihají

a cedule na dveřích hlásá – zakrytujte se! Stav ohrožení.

 

Rodíme se vcelku bezstarostně, umíráme občas se starostí a obavami.

Umíráme celý život, ten čas se zkracuje hned po narození.

Optimismus ale vítězí. Chceme žít a ne jen existovat.

Postmoderna se objímá s postfaktismem, souboj či souhra titánů?

Žij a užij, prožij, informuj se, to musíš přece vědět a buď IN.

Ty si to zasloužíš. Be happy. Reklamní svět konzumu...

 

Snadno zapomínáme. Hlad a bída. Sudety vykořeněné a zpleněné.

Prázdné misky a děravé kapsy. Hrubost i žal, opuštěné vsi a zbožná

slova vtesaná do pískovce. Jen lidská záda zdraví ty co zůstali...

Kříž pokřivený větrem na kostelní věži.

 

Pláč stromu, který ještě nevyrostl a míza co čeká na jaro, aby vystoupala vzhůru.

Očekávání a naděje. Touha a věrnost. Odvaha a čest.

Ptáci ve větvích zpívají po zimě své první písně.

Jen lidské ticho kráčí po pěšině a prázdnota mlčí v duši těch, co by měli zpívat.

Lenost ducha se rozlézá jako parazit do listoví stromu a prokrastinace je matkou bezvládí.

Živoříme.

 

K Bohu se pro mzdu nechodí, ale jednoho dne každý svůj počet vydá.

Kde schází zamilovanost a touha, tam nicota staví svá hnízda a balast slov

se jako voda vrhá do nekonečných hlubin.

Víra se sbírá do kapes děravých, proto se musí stále doplňovat.

A pohyb, pohyb těla i ducha, který nutí žít, vnímat, dýchat všemi smysly….

Navzdory všemu.

 

Osamělý kříž v poli se zbytky železných úchytů sto let vzdoruje zubu času.

Na kovovém hrotu zbytky krve po hostině dravce. Oběť nikoli bezúčelná, jen koloběh života.

Stravujeme a jsme stravováni, přijímáme a jsme přijímáni.

Paprsek světla z mraků proletí kolem nás a usedne po osmiminutové pouti od slunce na kmen vzrostlé borovice.

Stíny větvoví prosytí ranní mlhu a zář rozehraje příběhy lesa.

Pavučina ověnčená kapkami vodních perel vydává svědectví o kráse a mladý srnec jako socha ustrne v pohybu

a vytvoří rám těmto malým obrazům života.

 

Desítky morových ran prošli naší zemí a lidé se rodili i umírali, vzdorovali a prali se s poznáním života,

dobývali, objevovali a tím utvářeli život sám.

Nečekali na vrchního poradce, který jim podá vysvětlení, postaví kanalizaci, vyhubí bakterie a nastolí všeobecné zdraví.

Žijeme i umíráme, přicházíme i odcházíme, ale nikdy nejsme sami. Nikdy.

A to je na životě krásné, víme, že JSME.

A víme že ON JE.

15.4.2021

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv.
N. N.