Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

107.jpg
165.jpg
302.jpg

Svátost smíření - zpověď

feldkurat-katz-fotoKdyž se v televizi objeví nějaký český film, kde vystupuje kněz a téma se trochu otře o církev, tak tam občas figuruje "velebníček" s biretem  nebo stařenka spěchající do zpovědnice či zapeklitý problém s celibátem… A nebo naopak kněz příliš moderní a flexibilní ;)

Je to taková specialita české tvorby, řekl bych. Naposledy jsem na účet Církve zaznamenal i výroky režiséra Trošky, který po určitých rozepřích při natáčení filmu Babovřesky uvedl: Církev je organizace, která má svoje pravidla a podle nich jede. Marná sláva, je to stejná diktatura, jako byla jakákoli jiná. Tahle vydržela už dva tisíce let a už je nejvyšší čas, aby odešla do historie.“ 

A lidé tleskají Babovřeskům, lacinému humoru a občas kýči, který se snaží oslovit a pobavit „obyčejného člověka“ a vytvořit poněkud primitivnější přímočarý humor pro méně náročné.  Sami dobře víme co děti rozesměje a jak začínaly první komedie – dortem do obličeje nebo oblíbenou banánovou slupkou na podlaze. Babovřesky jsou jistým dílem onoho přímočarého poselství, které občas pracuje s nadsázkou a expresivním ztvárněním děje.  Leckdy může vytvářet i trochu laciné tendenční obrazy, které lidem tak vyhovují.

Začít takto malou úvahu na téma svátosti smíření je asi netradiční. Svátost smíření, zpověď bývá totiž  oblíbeným prvkem některých veseloher, kdy kajícník či kajícnice vstupuje do místnůstky či pokleká před mřížku a sděluje své „tajemství“.  Naposledy jsem něco podobného zahlédl v anglickém sitcomu Haló, haló, který se nachází mezi hereckou genialitou a kýčem a je jen krůček od trapnosti, protože je laděn do mírného přehrávání hereckých postav. A to je fenomenální,  přesně ta pravá „anglická slanina“ a jedinečnost snímku.  Přitom vytváří ve svých zaběhlých sekvencích  a povahových rysech odlehčený snímek válečné i lidské satiry. Jeho cílem je jediné – pobavit. Tento seriál si ale na realitu nehraje a nabízí jen jiný druh specifického humoru. Humoru, který po několika dílech možná nabízí stejná slovní klišé a dobře známé zápletky, ale s neúnavnou trpělivostí a vtipem vede diváka odlehčeným dějem.

Filmy Zapomenuté světlo s Bolkem Polívkou a nebo Bídníci, kde vystupuje šlechetný biskup Myriel, je jistou náplastí na některou filmovou tvorbu, která Církev vykresluje poněkud temně a nevěrohodně.  Skvělý biskup Myriel v Bídnících se stává tím, který dokáže pochopit spravedlnost a osud galejníka a s kterým jedná jako se sobě rovným a poskytuje mu přistřeší. Pod svou střechu přijímá člověka, který viní společnost za nepřiměřený trest a který ji také nenávidí. Záhy je biskup okraden, ale reaguje beze zlosti, nevydá zloděje četníkům, kteří ho přivádějí a naopak vydává Jeanu Valjeanovi na cestu životem pár dalších „drobností“ a hlavně dobrou radu, aby v sobě nechoval tolik nenávisti, ale probudil dobro, které v něm dřímá…  Jean Valjean si to plně  uvědomí v okamžiku, kdy okrade chlapce o dva franky a marně ho hledá….  Tehdy se z něj stává nový člověk a prohlédne….

A to je vlastně celé co jsem ke zpovědi chtěl napsat. Měli bychom přijímat a být přijímáni. Přijímáni Bohem. Přijímat pod „střechu“ a vidět svůj život i život jiných v rozdílnosti osudů a jejich daností. Není nikdy pozdě na zpověď „galejníka“ a není nikdy na škodu nalézt „biskupa Myriela“. Často se nacházíme v pozici takového Jeana Valjeana, kdy se můžeme ptát proč, proč …. a vytvářet své představy o životě… podléhat tendenčnímu vnímání, nevidět i svůj omyl a hřích. Počítáme s tím, že Bůh, podobně jako biskup Myriel nám nabízí přístřeší a poučení?  Přijímá nás do svého „domu“ a nezavrhuje, ale udílí rady pro další život…  Pak už je to ale jen na nás a následné zkušenosti nám pomohou i pochopit více….  Hledat smíření mezi lidmi, hledat smíření s Bohem, hledat i svátost smíření – zpověď je moudrou cestou, která domnívám se, není nikdy položena a neměla by být položena do formalismu, ale měla by být výzvou k setkání, výzvou k lepšímu životu před Bohem i lidmi. 

Budu jen rád, pokud se na kázání v kostele a nebo na farních stránkách objeví nějaké zkušenosti se svátostí smíření, zpovědí… Vždyť tato praxe je známá všem křesťanským denominacím, byť v trochu odlišném pojetí a je velmi cenná.

(viz. info např. zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tost_sm%C3%AD%C5%99en%C3%AD)

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nesmíš patřit k těm, kteří žádají znamení. Tvůj život musí být znamením, že Bůh je živý.
Joseph Leppich