Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

41.jpg
235.jpg
308.jpg

PANNA MARIA POMOCNÁ

mariahilfNěkteré farnosti v ČR pořádají 30. listopadu, v předvečer první adventní neděle vigilii za úctu lidskému životu od početí do přirozené smrti. Jedná se již o čtvrtý ročník iniciativy, kterou v roce 2010 představil Benedikt XVI. (informace:  ZDE

V této souvislosti bych rád upozornil na velmi krásné místo uprostřed jesenických lesů, které vyrostlo během pěti let díky štědrosti mnohých dárců - poutní místo MARIA HILF ve Zlatých horách. http://mariahilf.hyperlink.cz/MainPage_CZ.htm

Internetové stránky uvádějí :

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky, na kterých bychom vás rádi seznámili s historií 
i současností jednoho poutního místa nedaleko Zlatých Hor v Jeseníkách zasvěceného
Panně Marii Pomocné - Ochránkyni života.
Poutní kostel v hlubokých lesích u Zlatých Hor je nejen  tradičním poutním místem, ale  i dnes chce připomínat lidem na celém světě, že nemohou být šťastni a nebudou žít v míru, pokud nezačnou chránit a ctít každý lidský život, a to od početí až do přirozené smrti. S úctou k životu souvisí i ochrana přírody, kterou Tvůrce daroval člověku, aby ji zušlechťoval. Na tomto poutním místě se také konají modlitby za sblížení národů, za život v míru a ve vzájemném porozumění.
 
Kostel byl vybudován na začátku minulého století k poctě Panny Marie. 
Za totalitního režimu  byl srovnán se zemí a v roce 1995 byl díky modlitbám, činům a darům věřících - od nás i ze zahraničí - 
znovu vybudován a probuzen k životu.

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Abych vešel v Boha, potřebuji se vysvléci ze sebe sama.
Antoine de Saint Exupery