Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

248.jpg
91.jpg
157.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Proč Bůh nemá titul CSc.?
1.Má jenom jednu známou publikaci.
2.Ta je v hebrejštině.
3.Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4.Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
5.Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
6.Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?
7.Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8.Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
9.Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
10.Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
11.Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
12.Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
13.Nechal za sebe učit svého syna.
14.První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc.
15.I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
16.Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.

Být maminkou... Být tatínkem

Být maminkou...

By mělo být samozřejmým povoláním každé ženy. Maminka je ta, kdo prací svých rukou, svým tělem, svým směřováním dává prostor novému životu (a netýká se to jen počtu dětí). Maminka je útočiště, přístav k zakotvení i vyplutí a bezmezně důvěřivé přijetí. Být maminkou také znamená bezmocně sledovat, jak se její nejbližší tvrdě učí na cestě života. Být maminkou znamená také nikdy nebýt hotový s prací, nevidět stálý výsledek, a přesto věrně den co den plnit mísy, skříně, kapsy a žaludky, aniž by čekala slova díků nebo uznání...

Takhle to je a není snadné to unést.

 

Být tatínkem...

By mělo být samozřejmým povoláním každého muže, i kdyby nezaložil rodinu. Nebát se vést druhé nebo spolupracovat v týmu, dodržet slovo, být spolehlivý, umět předat otěže i zkušenosti. Tatínek je skála, pevnost i strom. Jistota, opora, když všechno zklame. Být tatínkem ale také znamená nemít čas, síly a prostředky jen pro sebe. Plnit další a další úkoly, vydržet neustále nést zodpovědnost za ty, které k sobě připoutal. Vědět si rady za všech okolností a chránit život druhých i ve chvíli, kdy by byl nejraději sám nebo utekl.

Být maminkou nebo tatínkem (ať už pro své děti nebo jiné) je povolání, které vyžaduje velikou odvahu, sílu a také reálný vzor. Máme ho.

Mezi svatými je dost takových, kteří věděli moc dobře, co tohle povolání znamená. Máme tu výsadu, že je můžeme prosit o přímluvu: svatý Josef, svatá Zdislava, svatý Antonín z Padovy, svatá Hedvika, svatá Anežka...

Nezapomínejme využít to, že nemusíme nést všechno sami.                 

   

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Když jsem zůstával mimo církev a díval se dovnitř, nacházel jsem mnohé, co jsem mohl kritizovat. Jakmile jsem však do církve vstoupil naplno, uvědomil jsem si, jak obtížné je udržovat něco, co by se podobalo novozákonní vizi církve. Teď, když k neúspěchům církve sám přispívám, mám pro ně mnohem větší pochopení.
Philip Yancey, z knihy: Proč se obtěžovat s církví?