Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

150.jpg
156.jpg
15.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Jedni rodiče poprosili pana faráře, aby dětem na náboženství řekl něco o manželství. Připravil si tedy pečlivě své vyučování, vstoupil do učebny a začal otázkou: "Hoši a děvčata, přišel jsem k vám dnes ráno, abych si s vámi povídal o manželství. Ale než začnu, může mi někdo z vás říci, co o manželství řekl Ježíš?" Po chvilce mlčení se přihlásil Pepíček. Když ho kněz vyvolal, hrdě odpověděl: "Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí."

Půst nám prospívá. A může mít různé podoby

Zamyšlení Zbigniewa Czendlika pro Orlický deník:

"Víte, proč máme dvě uši a jedna ústa? Abychom více poslouchali a méně mluvili. A víte, proč máme dvě oči? Abychom občas jedno mohli přimhouřit.
Celý křesťanský svět vstoupil do doby postní. Ta začíná Popeleční středou,  končí Velikonočními svátky a trvá čtyřicet dnů. Těch čtyřicet dnů připomíná Ježíšův půst na poušti, který trval stejnou dobu, ale také je to analogie na pouť izraelského národa z egyptského otroctví do Zaslíbené Země, která trvala čtyřicet let. 

Možná stojí za vysvětlenou  i to, proč slavíme Velikonoce pokaždé v jiné době, proč je to takzvaný pohyblivý svátek. Termín Velikonoc se řídí lunárním kalendářem, slaví se vždy v první neděli po jarním úplňku.
Půst je vedle modlitby a almužny určitou formou duchovního projevu, který se vyskytuje snad ve všech náboženstvích. Vyjadřuje, že se dokážeme ovládat a kontrolovat, že jsme pány sebe samých. S půstem se setkáváme ovšem i jinde. O půstu by mohly hodně vypravovat modelky. Nebo také sportovci, tedy  až na vrhače koulí nebo zápasníky sumo.
Ať už je motivace jakákoli, půst určitě člověku prospívá. A netýká se jen masa, může mít i jinou podobu. Proto bych navázal na mé dvě úvodní otázky. Nebylo by na škodu, kdybychom občas „vypnuli" pusu anebo více kontrolovali, co z našich úst vychází. Slovo je totiž nástroj, kterým nejvíc a nejčastěji druhým ubližujeme. Dokonce můžeme slovem i zabít, to když někomu vezmeme jeho dobré jméno. Napadá mě starý příměr o roztrhané peřině, ze které se peří rozlétne do světa a už nikdy ho neposbíráme zpět a nedáme dohromady. Je skutečně někdy dobře při pohledu na druhého přimhouřit  jedno oko a podívat se pozitivním pohledem. I to je půst.

ZBIGNIEW CZENDLIK"

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nemusím, a ani nemohu, rozumět všemu, co Otec dělá a jak smýšlí. Nejsem zodpovědný za to, čemu nerozumím. Jsem zodpovědný za to, čemu rozumím.
Dan Drápal, z knihy: Krutý Bůh?