Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

74.jpg
44.jpg
160.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Z totality: Je poledne, v městské restauraci sedí místní straničtí funkcionáři a pozorují vesnického sedláka v holínkách, jak si objednává jídlo. Když mu ho přinesou, obřadně se pokřižuje a pustí do jídla. "Pojďte, uděláme si z něj srandu." Tak jo.
Přisednou k němu a předseda se ptá:
"Otče, to se před jídlem vždycky přežehnáte?" "Ano, vždycky."
"A tak to dělají u vás ve vesnici všichni?" Sedlák spolkne sousto a řekne:
"Jasně, všichni." To už se nedá vydržet, tak naléhají: "To není možné. Vážně všichni?"
Sedlák se zamyslí a pak říká: "Máte pravdu, všichni ne. Vůl a prase, ti přijdou ke korytu a hned žerou bez modlení."

Přeji si bohatý stát, bohaté občany i bohatou církev

Z.Czendlik

Pecunia non olet (peníze nepáchnou), řekl císař Vespasianus, když zavedl daně z veřejných záchodků. Některým peníze páchnou a možná proto si myslí, že církev a peníze nejdou dohromady, že to církev poskvrňuje. Dokonce, že být bohatým je hříšné – a proto by církev měla být chudá. Slýchávám  to teď často v kontextu majetkového vyrovnávání mezi státem a církví.

Někdy mi to připadá pokrytecké. Ti samí lidé, kteří si myslí, že by církev měla být chudá, neměla mít peníze, chtějí, aby církev sloužila chudým, nemocným, postiženým a aby byla tím milosrdným samaritánem. To prostě nejde dohromady.

Peníze mi nepáchnou. Peníze a bohatství nejsou něco hříšného. To, co máme, z nás nedělá hříšníky. Kořenem zla je láska k penězům. Mám někdy pocit, že nejvíce peníze milují ti, kteří žádné nemají. Bůh chce, abychom byli bohatí, ale dá nám jen tolik, s kolika nám může důvěřovat. I my se, pokud někomu dáváme peníze, řídíme důvěrou. Nedám někomu, kdo nemá moji důvěru.

Jeden člověk se úpěnlivě modlil k Bohu: Bože, moc prosím, pošli mi milion. Slibuji, že polovinu rozdám chudým. Ale pokud mi, Bože, nevěříš, nech si tu polovinu u sebe a zbytek mi pošli.

V podobném duchu, jako tento vtip, je i následující příběh. Dva farmáři jdou po cestě a jeden říká druhému: Můžu se tě na něco zeptat? Jasně! Kdybys měl stádo krav, dal bys mi půlku? Jasně! Víš, že jsme dobří kamarádi! Kdybych měl stádo krav, tu půlku bych ti dal! A kdybys měl sto kopek slámy, dal bys mi půlku? Jasně! Jsme přece tak dobří kamarádi, tu půlku bych ti dal. A ještě se na něco zeptám. Pokud bys měl dvě prasata, dal bys mi jedno? Ale neblbni, přece dobře víš, že mám jenom dvě prasata!… Ano, přesně takhle uvažujeme. Nejde o to, co uděláme s tím, kdybychom dostali něco navíc, ale o to, co děláme s tím, co máme teď.
Přeji si bohatý stát. A přeji si, aby ti, kteří tomuto státu vládnou, pochopili, že bohatý stát jsou především bohatí občané. Přeji vám, abyste byli bohatí, ale ještě více bohatí srdcem, duchem a rozumem. Přeji si bohatou církev, aby mohla sloužit a podporovat ty, kterým se zbohatnout  nepodaří.
ZBIGNIEW CZENDLIK

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Když dáváš, nic neztrácíš. To, co máš, se tím naopak rozmnožuje.
Antoine de Saint Exupery