Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

210.jpg
185.jpg
52.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Dvě řádové sestry jedou autem a dojde jim benzín. Auto škytne a zastaví, sestry vystoupí a v dáli uvidí benzínovou pumpu. Dojdou tam a prosí pumpaře, jestli by jim nenatočil trochu benzínu, aby dojely k pumpě a mohly natankovat. "Ale beze všeho, sestry" povídá pumpař, "máte kanystr?" "Nemáme. Nemohl byste nám prosím nějaký půjčit?" ptají se sestry. "Zkusím něco najít" povídá pumpař. Za chvíli se vrátí a říká: "Sestry, víte, je mi to nepříjemné, ale, no, mám tu jen starý nočník. Jestli Vám to nebude vadit, tak Vám ho půjčím." "Ale nevadí, to je v pořádku." Pumpař tedy natočil trochu benzínu do nočníku, sestry poděkovaly a vracejí se ke svému autu. Přijdou k autu a nalévají benzín z nočníku do nádrže. Jede kolem náklaďák, řidič zastaví, vykloní se z okénka, vytřeští oči na sestry, jak nalévají nočník do nádrže a povídá: "Teda sestry, vaši víru bych chtěl mít!"

Přeji si bohatý stát, bohaté občany i bohatou církev

Z.Czendlik

Pecunia non olet (peníze nepáchnou), řekl císař Vespasianus, když zavedl daně z veřejných záchodků. Některým peníze páchnou a možná proto si myslí, že církev a peníze nejdou dohromady, že to církev poskvrňuje. Dokonce, že být bohatým je hříšné – a proto by církev měla být chudá. Slýchávám  to teď často v kontextu majetkového vyrovnávání mezi státem a církví.

Někdy mi to připadá pokrytecké. Ti samí lidé, kteří si myslí, že by církev měla být chudá, neměla mít peníze, chtějí, aby církev sloužila chudým, nemocným, postiženým a aby byla tím milosrdným samaritánem. To prostě nejde dohromady.

Peníze mi nepáchnou. Peníze a bohatství nejsou něco hříšného. To, co máme, z nás nedělá hříšníky. Kořenem zla je láska k penězům. Mám někdy pocit, že nejvíce peníze milují ti, kteří žádné nemají. Bůh chce, abychom byli bohatí, ale dá nám jen tolik, s kolika nám může důvěřovat. I my se, pokud někomu dáváme peníze, řídíme důvěrou. Nedám někomu, kdo nemá moji důvěru.

Jeden člověk se úpěnlivě modlil k Bohu: Bože, moc prosím, pošli mi milion. Slibuji, že polovinu rozdám chudým. Ale pokud mi, Bože, nevěříš, nech si tu polovinu u sebe a zbytek mi pošli.

V podobném duchu, jako tento vtip, je i následující příběh. Dva farmáři jdou po cestě a jeden říká druhému: Můžu se tě na něco zeptat? Jasně! Kdybys měl stádo krav, dal bys mi půlku? Jasně! Víš, že jsme dobří kamarádi! Kdybych měl stádo krav, tu půlku bych ti dal! A kdybys měl sto kopek slámy, dal bys mi půlku? Jasně! Jsme přece tak dobří kamarádi, tu půlku bych ti dal. A ještě se na něco zeptám. Pokud bys měl dvě prasata, dal bys mi jedno? Ale neblbni, přece dobře víš, že mám jenom dvě prasata!… Ano, přesně takhle uvažujeme. Nejde o to, co uděláme s tím, kdybychom dostali něco navíc, ale o to, co děláme s tím, co máme teď.
Přeji si bohatý stát. A přeji si, aby ti, kteří tomuto státu vládnou, pochopili, že bohatý stát jsou především bohatí občané. Přeji vám, abyste byli bohatí, ale ještě více bohatí srdcem, duchem a rozumem. Přeji si bohatou církev, aby mohla sloužit a podporovat ty, kterým se zbohatnout  nepodaří.
ZBIGNIEW CZENDLIK

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Žij tak, aby ti, kdo znají tebe, ale neznají Ježíše, toužili jej poznat, protože znají tebe.
Sten Rasmunssen