10 rad papeže Františka pro šťastný život

Existuje recept na štěstí? Možná že ne, ale papež zkusil shrnout desatero principů, které s jistotou mohou lidem pomoci k lepšímu životu. Zde je 10 bodů, které papež vyjmenoval ve svém prvním rozhovoru pro argentinský tisk (časopis Viva).

1. Žij a nechej žít

"V Římě je jedno přísloví a mohli bychom si je vzít jako řídící princip.(...) Běž vpřed a ostatní nechej dělat to stejné."

2. Rozdávej se druhým

"Lidé potřebují být otevření a velkorysí vůči jiným. Jak se totiž uzavřou do sebe, je tu nebezpečí, že se stanou egocentriky. A stojaté vody se rychle promění na hnijící."

 3. Postupuj v životě pokojně

Pro vysvětlení tohoto bodu papež používá obraz z argentinského románu Ricarda Guiraldese, ve kterém se hlavní postava Don Segundo ohlíží zpět a rekapituluje svůj život. "Říká, že v mládí byl potokem plným kamenů, který vše vláčel s sebou, jako dospělý byl prudkou řekou a v pokročilém věku plynul pomalu jako voda v jezírku." Papež řekl, že se mu tento poslední obraz klidné vodní plochy líbí, protože představuje "schopnost postupovat s přívětivostí a pokorou, životní pokoj. Staří lidí mají tuto moudrost, jsou pamětí lidu."

4. Zdravý smysl pro volný čas

"Umění radosti z uměleckého díla, literatury anebo hry s dětmi se vytratilo. Konzumní způsob života nám přinesl neklid a stres, čímž lidé přišli o zdravou kulturu volného času," poznamenal František. Proto  také vyzývá rodiče, aby si našli čas na svoje děti  navzdory tvrdé práci, kterou musí denodenně odvádět. Stejně tak by se měly rodiny naučit vypínat televizi, když spolu jedí. Ta nám totiž někdy zabraňuje ve vzájemné komunikaci.

5. Neděle má být vašimi prázdninami – svátkem

Zaměstnanci by měli mít v neděli volno, protože "neděle je pro rodinu", vzkazuje papež.

6. Najdi novátorské způsoby na vytvoření důstojných pracovních míst pro mladé lidi

"Jak nebudou mít dostatek příležitosti, skončí na drogách a budou tak náchylnější ke zločinu."

"Nestačí dát jim jídlo. Je třeba nabídnout jednoroční kurzy na instalatéry, elektrikáře, krejčí. Důstojnost spočívá v tom, že domů přinesete chléb z vlastní práce."

7. Respektuj a starej se o přírodu

"Degradace životního prostředí je jednou z největších výzev, které čelíme. Jedna z otázek, kterou si sami neklademe, je: Nepáchá lidstvo zločin takovým tyranským chováním se k přírodě?"

8. Přestaň být negativní

"Potřeba mluvit o druhých ve zlém naznačuje nízký stupeň sebeúcty". To znamená "místo toho, abych vyzdvihl sebe, ponižuji druhé". Zbavit se rychle negativních myšlenek je přitom prospěšné pro zdraví.

9. Nesnaž se obracet jiné na tvoji víru, respektuj jiná vyznání

Přesvědčení druhých je třeba respektovat. "Můžeme druhé inspirovat svědectvími, a tak budeme růst společně. Jednou z nejhorších věcí, která může být, je však náboženský proselytismus, který paralyzuje - mluvím s tebou, abych tě přesvědčil. Ne! Každá osoba ať vede dialog, zakládající se na vlastní identitě. Církev roste díky svojí přitažlivosti, ne proselytismem."

10. Aktivně usiluj o mír

"Žijeme v době mnoha válek a volání po míru tak musí znít mimořádně hlasitě. Mír občas může vypadat, že je něčím klidným, ale není nikdy tichem: je to vždy aktivní mír."