Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

99.jpg
193.jpg
263.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Přišel Kohn za rabínem: " Rabi, malér! Mám syna, kluk chytrej, hlava otevřená, mohl být skoro rabín a on se nechal pokřtít!" Rabi odpovídá: "Kohn, to říkaj ausgerechnet mně? Vždyť já taky mám syna, kluk chytrej, hlava otevřená, mohl být skoro rabín a taky se nechal pokřtít! To nemůžeme tak nechat, jdeme za vrchním rabínem!" U vrchního rabína svému představému povídají: "Rebe, poslouchaj nás, oba máme syny, hlavy otevřený, mohli být skoro rabíni a nechali se pokřtít!" Na to vrchní rabin: "A to říkaj ausgerechnet mně? Vždyť já mám taky syna, kluk chytrej, hlava otevřená, už mohl být skoro rabín a on se nechal pokřtít! To nemůžeme tak nechat!" Vrchní rabi s nimi jde do synagógy a modlí se: Veliký Adónaj, máme problém. Všichni máme syny, kluci chytří, hlavy otevřené, mohli být skoro rabíni a oni se nechali pokřtít!" Zahřmí a shůry se ozve hlas: "Pánové, tohle vy říkáte ausgerechnet mně?"

Neschovávejme kříž/e II

P1160001Náboženská symbolika není izolována v jakémsi zákoutí mimo svět, ale promítá se přímo do světa, tvoří jeho součást a zrcadlí se v něm. Čím více křížů chátrá na pokrajích cest, tím více křížků a křížů se objevuje v dekoltech celebrit všeho druhu jako pouze dočasný módní doplněk. Obklopujeme se luxusem, stavíme na komerční symbolice a reklamních pobídkách, z bilboardů na nás shlíží zboží i tváře lidí a objevujeme tak slevy, jistoty a „správný směr“ volby a nákupu. Všímáme si prodejních akcí, sbíráme body a zákaznické karty…

 

 

Ekonomika stále žádá  růst a obrat a ten chce stále vše obracet a vytvářet tak dobře uleželý „ekonomický kompost“… Lépe by to osvětlil ekonom Tomáš Sedláček :) Otázkou je, zda umíme sbírat body i pro Boží království, zda nenakupujeme ve slevě duchovní zboží s prošlou záruční dobou a zda jsme opravdu nároční zákazníci a nenasloucháme jen slabým výzvám a nenáročným odvarům... Víme kam jdeme? Víme co nás čeká? Jakou máme jistotu pro Věčnost? Je možné si ji „koupit“ tak lacině jako trs banánů?  Máme zrak i pro věci duchovní a přes svítící loga hypermarketů a barevné bilboardy nepřehlédneme také to „neviditelné“? Nenasloucháme jen slovům, která pozitivisticky „lechtají“ ouška, ale nebráníme se třeba odpovědným výzvám, které by nás nutily prožít opravdovou metanoiu?

Milost Boží se nedá nikdy koupit. Bůh přesto miluje stejně tak nás v této části světa, která patří mezi poměrně šťastná místa a stejně tak třeba v Riu de Janeiru ty, kteří žijí v obrovských chudinských čtvrtích, slumech přesněji favelách, majících i přes 100 000 obyvatel. Zde bují kriminalita, neuvěřitelná bída, nejistota, drogy, prostituce... Nelze vyřešit veškeré bolesti světa, ale lze se obrátit ke Kříži, který je všem  společný. Obrátit se ke Kristu. Hřích je ale nevidět, neslyšet, nechtít se změnit, neklást si otázky a nehledat odpovědi… a dokonce přistupovat na kompromisy. Podlehnout sebeuspokojení, vyběhaným cestám, sebeospravedlnění.... „Šelma“ v člověku velí - urvi co můžeš, měj ramena, najdi způsob, nevšímej si, odstraň obtěžující… Nikomu se chyby nevyhýbají a nikomu inteligence ani stav nezaručuje neomylnost. Historie je dostatečným poučením. Kdosi mi říkal, že pokud chci, aby keř více obrostl a prospíval, tak je nutné přihrnout zeminu ke kmínku. V několika případech se mi to potvrdilo a keř, který jsem obhrnul zeminou ve srovnání s keřem druhým, kterému tento komfort nebyl dopřán, ohromně obrostl. I my potřebujeme, aby nám dobrá zemina umožnila růst a žít. Obraz kříže je velkým mementem a výzvou, symbolem, který prostupuje časem. A stejně tak my můžeme Křížem prostupovat k Tomu, který na něm kvůli našim hříchům zemřel. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“(Jan 3.16)

Bylo pro mne překvapením a současně milým povzbuzením jedno setkání. Když jsem se včera vracel ze Sázavy, všiml jsem si, že při silnici, naproti pekárně, výrazně pokročila oprava jednoho zcela zapomenutého pilíře, léta ztraceného v trávě. Chyběla mu i horní část, takže byl jen stěží viditelný. Nyní ale díky pečlivé práci manželů Špatenkových, kteří restaurují tato díla, vyrůstá něco pěkného a nového. Jak jsem se dozvěděl, tak na vrcholu bude litinový kříž s nápisem INRI. Příjemně mne to překvapilo a jsem rád, že  takové památky, které léta žily při cestách se znovu naučí promlouvat k lidem a znovu může povstat to, co odjakživa při cestě bývalo… Stejně tak oceňuji v lesích nad Lubníkem, nad „prasečákem“ krásně obnovené lesní kapličky.  Obrovský dík patří i majiteli benzinové stanice DOTA, který před lety vlastními náklady obnovil pískovcový kříž v blízkosti své firmy směrem na Nepomuky. Je to citlivé, logické a ohleduplné vnímání svého okolí a přál bych si, aby lidé a především lidé věřící měli oči otevřené a nezapomněli vnímat i tyto živé kameny víry a nalézali k nim vztah – protože – i kámen mluví :)

P1160001P1160003P1160006P1160007

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Lze věřit na bohy s takovými věřícími?
Gabriel Laub