Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

14.jpg
156.jpg
225.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Doktor, architekt a programátor diskutují o tom, které povolání je starší. Už došli na samý počátek, k Rajské zahradě. Doktor povídá:
„Lékařská profese je evidentně nejstarší, protože Eva byla stvořena z Adamova žebra, a to byl ohromný chirurgický výkon.“
Architekt zjevně nesouhlasí:
„Vezměte si zahradu samotnou. Předtím byl jen chaos a prázdnota, než Bůh stvořil onu zahradu a celý svět. Takže Bůh musel být architekt.“
Programátor, který dosud jen poslouchal, se ozývá:
„To je hezký, ale odkud myslíte, že se vzal ten chaos?!“

Pes na mši svaté

pes v autěÚvod nedělní bohoslužby 16. října byl zpestřen v úvodu informací o tom, že některý z mimolanškrounských návštěvníků má zřejmě v autě psa a byl pobídnut, ať si pro něj klidně zajde, pes se určitě cítí v autě špatně a v našem kostele prý psi být mohou… Nová informace či bonmot pro přespolní? Dorazili lidé, co zde měli před rokem křtěné své děti a pejsek na ně asi čekal v autě, podobně jako určitě mnohokrát čekal před hypermarketem... Pokusím se s trochou humoru vykreslit situaci...:

 

 

Nimrod v holínkách přichází z lesa a svého ohaře uváže ke křtitelnici, drobná čivava bude vyhlížet z kabelky starší dámy a ta si ji ponese rovnou k přijímání. A nebo pražský krysařík, který býval v historii častým plemenem u královského dvora a  spolustolovníkem u hostin bude kroužit pod nohami dětí a značkovat rohy lavic. Na jednom webu kdysi zazněla následující argumentace: slečna A: … na svatbu si určitě pudlíka do kostela vezmi, vždyť je tak roztomilý, vychovaný, čistokrevný a méně rušivý než jakékoli dítě... Slečna B odvětí: ...pes je přece také boží tvor a člen rodiny...a navíc na rozdíl od lidí – i bez hříchu, nejen dědičného... Argumenty se najdou pro cokoli, byť mírně humorné. Ale jsou jistě i rozhodující důvody, proč se pes nevodí do galerií, divadel, úřadů, obchodních center nebo na hřbitovy či lázeňské kolonády a stejně tak i do kostela. Do kostela, který je bohoslužebným místem a ve kterém i nevěřící člověk hledá jistě něco více než v hypermarketu. Zkoumat disciplinovanost, poslušnost, vychovanost, čistotnost každého jednotlivého psa je myslím zavádějící a proto platí striktní zákaz vstupu zvířat do určitých objektů. A nebo z jiného soudku – Paní pošťačko, nebojte se, ten můj pes je takový dobrák… byla poslední slova, než se dobrák zakousl do lýtka zaměstnankyně pošty :) Výjimka pro vstup do objektů platí pro vodící a asistenční psy, ovšem i to má svá nepsaná pravidla. Například u leteckých společnosti asistenční psy akceptují, ale musí být vybavení postrojem, příp. i náhubkem a certifikátem o výcviku atd. Bez jistých pravidel se člověk v životě neobejde a není „tahem na bránu“ je zlehčovat nebo obcházet. Jen pro zajímavost - například i islám má svá pravidla, pes je považován přímo za nečisté zvíře (přesněji jeho sliny a srst) a v hádísách se dočteme, že chovat psa doma je zakázané. A jeho užití je možné jen pro lov, případně ochranu majetku, protože bezúčelné chování psů v domácnosti jako domácích mazlíčků je v islámu zakázáno.

V současnosti je celá řada alergií a to i alergií spojených se zvířaty. Nepřesné je ale říkat alergie na srst, ve skutečnosti jde  o  citlivost na alergeny, co jsou právě v moči, slinách, mazových žlázách zvířat, odumřelých buňkách kůže. Alergie se v posledních desetiletích radikálně zvyšují u populace o stovky procent. Například nárůst průduškového astmatu se navýšil během deseti let u dětí dvojnásobně. Známe asi nejčastější alergie na kočky a pak hned následují psi. A jak se projevuje alergie asi každý ví – pálení a otoky očí, slzení, rýma, ekzémy, kašel, astma…

A tak není až tak podstatné přemýšlet, zda pes nebo jakékoli jiné zvíře na mši svatou patří. Odpověď je vcelku jasná. Spíše je ale důležité přemýšlet o tom, co pro nás kostel představuje, proč se v něm scházíme a jaké jsou důležité podněty pro duchovní růst člověka. Mše svatá je slavení Kristovy oběti a je to ústřední tajemství víry, které je v bohoslužbě oběti zvláště zvýrazněno. Dokonce kdysi bývali katechumeni před bohoslužbou oběti vyzýváni, aby opustili shromáždění. Zkrátka aby se tohoto mystéria účastnili až v okamžiku, když budou plnohodnotnými členy Církve. Doba se změnila a s trochu humoru dodám, že katechumenů ubylo a psů přibylo. Přeji hezký den. Zn.: HAF

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Víra je síla nepřímo konající zázraky. Vírou mohu v každém okamžiku učinit zázrak pro sebe - a často i pro druhé, pokud mají ve mne víru… Pravá víra je zaměřena jen k věcem jiného světa. Víra je počitek procitání a působení a cítění v jiném světě.
Novalis