Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

225.jpg
96.jpg
257.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Kolik podivných křesťanů je třeba pro výměnu jedné žárovky ?
200!!! 100 jich sedí v církvi a modlí se dlouhé modlitby, aby se znovu objevilo světlo, 10 jich stojí na rozích ulic a přesvědčují kolemjdoucí, že pokud jim neuvěří, jejich žárovky zhasnou také, 5 se pokouší vymítat démona temnoty z prasklé žárovky, 10 jich tvrdí, že se za žárovku modlili a že navzdory svým pocitům věří, že žárovka svítí, 74 se jich snaží přesvědčit prasklou žárovku aby veřejně "uznala" své hříchy, aby ji Pán zase vrátil její světlo, a 1 zákonický idiot říká žárovce, že pokud chce být spasena, musí platit pravidelně desátky, nevynechávat bohoslužby a každý den vyprávět lidem: "Dříve jsem žila v temnotě, ale nyní jsem našla světlo". Pokud to všechno bude věrně dělat, dá-li Pán, světlo se jí vrátí (je ale možné že ji Hospodin jen vystavuje zkoušce - pak by mohla žárovka zůstat ve temnotě až na věky).

JSI ORIGINÁL

hory altajZnámý duchovní spisovatel David Torkington se jako student dostal poprvé do Říma a teď viděl, jak vypadá církev. Byl naprosto nadšený, když viděl chrám sv. Petra, další ty nejznámější chrámy, když procházel katakombama, když navštívil ty nejznámější hroby svatých…Svaté město mu prostě učarovalo a David si myslel, že v životě už nikdy nic krásnější ani uvidět nemůže. Ale David se mýlil. Po deseti dnech pobytu v Římě navštívil Asissi, město svatého Františka. A Davidovi stačilo, aby poznal ještě něco krásnějšího než Řím.

Přátelé mu říkali, že v tomto městě stále žije duch svatého Františka, že tu vládne neuvěřitelný pokoj, klid a mír. David nebral tato slova moc vážně, ale stačila půl hodina pobytu v tomto městě, aby poznal, že je to pravda. Cítil, že svatý František zde žije i dnes, že nad tímto městem skutečně spočívá tichý klid a mír. A toto město a především sv. František ho tak oslovili, že se David rozhodl, že se stane druhým Františkem z Asissi. A tak když se vrátil domů, začal shánět veškerou literaturu o Františkovi, seznamoval se s jeho životem a učením a chtěl se tak stát druhým Františkem. Dokonce za zpovědníka měl starého otce františkána. Jednou, jak tak spolu mluvili, se David zeptal tohoto svého zpovědníka: „Otče, prosím vás, poraďte mi, jak to mám udělat, abych se stal druhým svatým Františkem z Asissi?“ A otec františkán byl moudrý člověk a tak Davidovi řekl: “Víš, Davide, Bůh nechce, aby ses stal druhým Františkem. Ten je jenom jeden. Bůh nechce a nepotřebuje v nebi nepodařené kopie svatých Františků nebo Tereziček. Ty máš být především sám sebou a tedy svatým Davidem Torkingtonem.“

A tehdy David pochopil jednu moc důležitou věc. A sice, že nemáme kopírovat svaté. Že každý z nás je originálem a jedinečnou bytostí a že každý z nás má svoji cestu. Každý z nás má svůj jedinečný způsob, jak projevit lásku a udělat dobro. Jistě, svatí jsou naše vzory, příklady i pomocníci, ale každý z nás je jedinečný a každý z nás je originál.

Vím, že se říká, že lidé jsou na světě všude stejní. Na tom je kus pravdy, ale na druhé straně je to povrchní pohled. Myslím, že s lidmi je to jako se semínky. Když si do dlaně dáme semínka, všechna vypadají naprosto stejně. Ale když je dáme do půdy a zajistíme ty správné podmínky, vyrostou z nich nádherné květiny. A i když se bude jednat o ten stejný druh, když se na ně podíváme zblízka tak zjistíme, že každá z nich je jiná a jedinečná. Každá z nich tak svým způsobem oslavuje svého Stvořitele. A podobně je tomu i s lidmi. Když jim dáme dobré podmínky a to správné prostředí, tak mohou vyrůst do krásy a mohou se z nich stát duchovně krásní lidé. U svatých tomu bylo také tak a přitom nebyli stejní. Každý z nich zůstal sám sebou a byl originál. Jak bychom chtěli třeba srovnávat sv. Tomáše Akvinského s farářem Arským, sv. Augustina se sv. Františkem, nebo Terezii z Avilly s Terezií z Lisieux. Uvidíme obrovskou odlišnost. Navíc mezi nimi uvidíme zastoupeny snad všechny stavy: svaté rybáře, poustevníky, mučedníky, manžele, vdovy i vdovce, otroky, obchodníky, krále, děti i vrátné.

A tito svatí nás povzbuzují, abychom i my byli sami sebou a šli svou cestou. Řekl bych, že na této cestě každá Maruška má být originální svatou Maruškou, František originálním svatým Františkem, Pepík zase originálním svatým Pepíkem. Pravděpodobně nikdo z nás nebude ani blahořečen, ani svatořečen, ale o to vůbec nejde. Jde o to, abychom šli za Pánem a na této cestě rostli v lásce.

ZDROJ: http://paxvobis.cz/nezarazene/jsi-original/

 

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

I kdybych nevěděla, kdy přesně skončí devět měsíců těhotenství, radovala bych se z každého okamžiku, protože bych věděla, že zrození dítěte, které žije pod mým srdcem, je podivuhodná věc a já mám při tom možnost spolupracovat s Bohem na uskutečnění zázraku.
Erma Bombecková